fbpx

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

Projekty

Zamówienia w ramach projektu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wyłonienia wykonawcy na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. „Wzrost samodzielności…”, informujemy, że z wykonawcą – DPC A. Danylczenko i Spółka sp. j., ul. Armii Krajowej 15/7, 45-071 Opole zawarto umowę w dniu 13.03.2018 r.

***

Informacja o zakończeniu postępowania oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty:

W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wyłonienia wykonawcy na przeprowadzenie audytu zewnętrznego realizowanego przez Zamawiającego zadania pn. „Wzrost samodzielności…” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, informujemy, że do Fundacji Wspólnota Nadziei wpłynęła 1 oferta.
W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono wykonawcę usługi – DPC A. Danylczenko i Spółka Sp. J., ul. Armii Krajowej 15/7, 45-071 Opole. Oferta spełnia wymogi formalne określone w zapytaniu ofertowym, cena przedstawionej oferty jest najniższa.
***
ZAPYTANIE OFERTOWE – AUDYT ZEWNĘTRZNY PROJEKTU
Zapraszamy potencjalnych wykonawców do składania ofert na przeprowadzenie audytu zewnętrznego realizowanego przez zamawiającego zadania pn. „Wzrost samodzielności dorosłych osób z autyzmem. Kompleksowy system wsparcia i rehabilitacji społecznej.” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w terminie do dnia 28 lutego 2018 r. do godziny 10.00.

***

ZAPYTANIE OFERTOWE – DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wyłonienia wykonawcy na dostawę artykułów spożywczych dla osób niepełnosprawnych z autyzmem, będących uczestnikami zadania  pn. „Wzrost samodzielności…”, informujemy, że z wykonawcą – Tomasz Alf ALF – Mechanika Precyzyjna, ul. Narcyzowa 3, 31-342 Kraków zawarto umowę na II część zamówienia w dniu 08.05.2017 r.

***
Informacja o zakończeniu postępowania oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty:

W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wyłonienia wykonawcy na dostawę artykułów spożywczych dla osób niepełnosprawnych z autyzmem, będących uczestnikami realizowanego przez Zamawiającego zadania pn. „Wzrost samodzielności dorosłych osób z autyzmem. Kompleksowy system wsparcia i rehabilitacji społecznej” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, informujemy, że do Fundacji Wspólnota Nadziei wpłynęła 1 oferta na część II zamówienia.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono wykonawcę usługi części II zamówienia – Tomasz Alf ALF – Mechanika Precyzyjna, ul. Narcyzowa 3, 31-342 Kraków. Oferta spełnia wymogi formalne określone w zapytaniu ofertowym, oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku dokonanej oceny.

***
Zapraszamy potencjalnych wykonawców do składania ofert na wykonanie dostawy artykułów spożywczych dla osób niepełnosprawnych, będących uczestnikami realizowanego przez zamawiającego zadania pn. „Wzrost samodzielności dorosłych osób z autyzmem. Kompleksowy system wsparcia i rehabilitacji społecznej.” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w terminie do dnia 27 kwietnia 2017 r.

Szczegóły w załączonym dokumencie:

Zapytanie Ofertowe artykuly spozywcze II okres Wzrost samodzielnosci…

***
 
ZAPYTANIE OFERTOWE – REHABILITACJA RUCHOWA
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wyłonienia wykonawcy świadczącego usługi rehabilitacji z elementami fizjoterapii dla osób niepełnosprawnych z autyzmem, będących uczestnikami realizowanego przez zamawiającego zadania pn. „Wzrost samodzielności…”,informujemy, że z wykonawcą – Versus Rehabilitacja Domowa Artur Surmiak z siedzibą os. Koziany 2, 34-220 Maków Podhalański zawarto umowę w dniu 10.05.2017 r.

***
Informacja o zakończeniu postępowania oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty:

W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wyłonienia wykonawcy na przeprowadzenie zajęć rehabilitacyjnych z elementami fizjoterapii dla osób niepełnosprawnych z autyzmem, będących uczestnikami realizowanego przez Zamawiającego zadania pn. „Wzrost samodzielności dorosłych osób z autyzmem. Kompleksowy system wsparcia i rehabilitacji społecznej” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, informujemy, że do Fundacji Wspólnota Nadziei wpłynęły 3 oferty.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono wykonawcę usługi – Versus Rehabilitacja domowa Artur Surmiak, os. Koziany 2, 34 – 220 Maków Podhalański. Oferta spełnia wymogi formalne określone w zapytaniu ofertowym, oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku dokonanej oceny.

***
Zapraszamy potencjalnych wykonawców do składania ofert na świadczenie usługi rehabilitacji ruchowej z elementami fizjoterapii dla osób osób niepełnosprawnych, będących uczestnikami realizowanego przez zamawiającego zadania pn. „Wzrost samodzielności dorosłych osób z autyzmem. Kompleksowy system wsparcia i rehabilitacji społecznej” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w terminie do dnia 12 kwietnia 2017 r.

Szczegóły w załączonym dokumencie:

Zapytanie Ofertowe rehabilitacja ruchowa II etap Wzrost samodzielnosci...

***

ZAPYTANIE OFERTOWE – INSTRUKTOR OGRODNICTWA

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym pełnienia funkcji instruktora ogrodnictwa w ramach realizowanego przez zamawiającego zadania  pn. „Wzrost samodzielności…”,informujemy, że z wykonawcą – Panią Patrycją Żurek z Krakowa zawarto umowę w dniu 08.05.2017 r.

***

Informacja o zakończeniu postępowania oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty:

W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym pełnienia funkcji instruktora ogrodnictwa w ramach realizowanego przez zamawiającego zadania pn. „Wzrost samodzielności…”, informujemy, że do Fundacji Wspólnota Nadziei wpłynęła 1 oferta.
W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono wykonawcę usługi – Panią Patrycję Żurek z Krakowa. Oferta spełnia wymogi formalne określone w zapytaniu ofertowym, oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku dokonanej oceny.

***

Zapraszamy potencjalnych wykonawców do składania ofert na pełnienie funkcji instruktora ogrodnictwa w ramach realizowanego przez zamawiającego zadania pn. „Wzrost samodzielności dorosłych osób z autyzmem. Kompleksowy system wsparcia i rehabilitacji społecznej” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w terminie do dnia 11 kwietnia 2017 r.

Szczegóły w załączonym dokumencie:

Zapytanie Ofertowe instruktor ogrodnictwa II etap Wzrost samodzielnosci

***
ZAPYTANIE OFERTOWE – UBEZPIECZENIE W ZAKRESIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

Informacja o zakończeniu postępowania oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty:
W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wyłonienia wykonawcy na wykonanie usługi ubezpieczenia w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków osób niepełnosprawnych z autyzmem, będących uczestnikami realizowanego przez Zamawiającego zadania pn. „Wzrost samodzielności dorosłych osób z autyzmem. Kompleksowy system wsparcia i rehabilitacji społecznej.” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, informujemy, że do Fundacji Wspólnota Nadziei wpłynęła 1 oferta.
W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono wykonawcę usługi – Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., os. Centrum E17/1, 31-934 Kraków. Oferta spełnia wymogi formalne określone w zapytaniu ofertowym, oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku dokonanej oceny.
***
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym ubezpieczenia w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków osób niepełnosprawnych z autyzmem, będących uczestnikami realizowanego przez zamawiającego zadania pn. „Wzrost samodzielności…”, informujemy, że z wykonawcą – Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A., os. Centrum E17/1, 31-934 Kraków zawarto umowę w dniu 12.04.2017 r.

***

Zapraszamy potencjalnych wykonawców do składania ofert na ubezpieczenie w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków dla osób niepełnosprawnych, będących uczestnikami realizowanego przez zamawiającego zadania pn. „Wzrost samodzielności dorosłych osób z autyzmem. Kompleksowy system wsparcia i rehabilitacji społecznej.” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w terminie do dnia 11 kwietnia 2017 r. do godziny 12.00.

Szczegóły w załączonym dokumencie:

Zapytanie Ofertowe ubezpieczenie II etap Wzrost samodzielnosci

***
ZAPYTANIE OFERTOWE – TRANSPORT OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wyłonienia wykonawcy na wykonanie usługi specjalistycznego transportu dla osób niepełnosprawnych z autyzmem, będących uczestnikami realizowanego przez zamawiającego zadania pn. „Wzrost samodzielności…”,informujemy, że z wykonawcą Radio Taxi PARTNER Sp. z o.o.,  ul. Władysława Jagiełły 20/1,  31-711 Kraków zawarto umowę w dniu 27.04.2017 r.

***

Informacja o zakończeniu postępowania oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty:

W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wyłonienia wykonawcy na wykonanie usługi specjalistycznego transportu dla osób niepełnosprawnych z autyzmem, będących uczestnikami realizowanego przez zamawiającego zadania pn. „Wzrost samodzielności …”, informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania, do Fundacji wpłynęła 1 oferta.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, wyłoniono wykonawcę usługi – Radio Taxi PARTNER Sp. z o.o.,  ul. Władysława Jagiełły 20/1,  31-711 Kraków. Oferta spełnia wymogi formalne określone w zapytaniu ofertowym, cena przedstawionej oferty jest najniższa.

***
Zapraszamy potencjalnych wykonawców do składania ofert na wykonanie usługi specjalistycznego transportu dla osób niepełnosprawnych z autyzmem, będących uczestnikami realizowanego przez zamawiającego zadania pn. „Wzrost samodzielności dorosłych osób z autyzmem. Kompleksowy system wsparcia i rehabilitacji społecznej.”
współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w terminie do dnia 11 kwietnia 2017 r.

Szczegóły w załączonym dokumencie:

Zapytanie Ofertowe transport II etap Wzrost samodzielnosci…

***

ZAPYTANIE OFERTOWE – AUDYT ZEWNĘTRZNY PROJEKTU

Informacja o zakończeniu postępowania oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty:

W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wyłonienia wykonawcy na przeprowadzenie audytu zewnętrznego realizowanego przez Zamawiającego zadania pn. „Wzrost samodzielności…” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, informujemy, że do Fundacji Wspólnota Nadziei wpłynęła 1 oferta.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono wykonawcę usługi – DPC A. Danylczenko i spółka Sp. J., ul. Armii Krajowej 15/7, 45-071 Opole. Oferta spełnia wymogi formalne określone w zapytaniu ofertowym, cena przedstawionej oferty jest najniższa.

***

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wyłonienia wykonawcy na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. „Wzrost samodzielności…”, informujemy, że z wykonawcą – DPC A. Danylczenko i spółka Sp. J., ul. Armii Krajowej 15/7, 45-071 Opole zawarto umowę w dniu 07.03.2017 r.
***
Zapraszamy potencjalnych wykonawców do składania ofert na przeprowadzenie audytu zewnętrznego realizowanego przez zamawiającego zadania pt. „Wspomaganie osoby z autyzmem w placówce dziennej – tworzenie modelowego rozwiązania” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w terminie do dnia 28 lutego 2017 r. do godziny 10.00.
***

ZAPYTANIE OFERTOWE – INSTRUKTOR OGRODNICTWA

Informacja o zakończeniu postępowania:

W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym pełnienia funkcji instruktora ogrodnictwa w ramach realizowanego przez zamawiającego zadania pn. „Wzrost samodzielności…”, informujemy, że w toku przeprowadzonego postępowania do Fundacji nie wpłynęła żadna oferta.

***
Zapraszamy potencjalnych wykonawców do składania ofert na pełnienie funkcji instruktora ogrodnictwa w ramach realizowanego przez zamawiającego zadania pn. „Wzrost samodzielności dorosłych osób z autyzmem. Kompleksowy system wsparcia i rehabilitacji społecznej” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w terminie do dnia 17 czerwca 2016 r. do godziny 12.00.

Szczegóły w załączonym dokumencie:

Zapytanie Ofertowe_instruktor ogrodnictwa_Wzrost samodzielności…

***

ZAPYTANIE OFERTOWE – REHABILITACJA RUCHOWA

Informacja o zakończeniu postępowania oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty:

W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wyłonienia wykonawcy na przeprowadzenie zajęć rehabilitacyjnych z elementami fizjoterapii dla osób niepełnosprawnych z autyzmem, będących uczestnikami realizowanego przez Zamawiającego zadania pn. „Wzrost samodzielności dorosłych osób z autyzmem. Kompleksowy system wsparcia i rehabilitacji społecznej” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, informujemy, że do Fundacji Wspólnota Nadziei wpłynęły 2 oferty.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono wykonawcę usługi – CE Lingua Sp. zo.o., os. Bohaterów Września 1A/C, 31 – 620 Kraków. Oferta spełnia wymogi formalne określone w zapytaniu ofertowym, oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku dokonanej oceny.

***

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wyłonienia wykonawcy na przeprowadzenie zajęć rehabilitacyjnych z elementami fizjoterapii dla osób niepełnosprawnych z autyzmem, będących uczestnikami realizowanego przez zamawiającego zadania pn. „Wzrost samodzielności…”, informujemy, że z wykonawcą – CE Lingua Sp. zo.o., os. Bohaterów Września 1A/C, 31 – 620 Kraków zawarto umowę w dniu 06.06.2016 r.

***
Zapraszamy potencjalnych wykonawców do składania ofert na przeprowadzenie zajęć rehabilitacyjnych z elementami fizjoterapii dla osób niepełnosprawnych, będących uczestnikami realizowanego przez zamawiającego zadania pn. „Wzrost samodzielności dorosłych osób z autyzmem. Kompleksowy system wsparcia i rehabilitacji społecznej” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w terminie do dnia 18 maja 2016 r. do godziny 12.00.

Szczegóły w załączonym dokumencie:

Zapytanie Ofertowe_rehabilitacja ruchowa_Wzrost samodzielności…

***
ZAPYTANIE OFERTOWE – UBEZPIECZENIE W ZAKRESIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym ubezpieczenia w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków osób niepełnosprawnych z autyzmem, będących uczestnikami realizowanego przez zamawiającego zadania pn. „Wzrost samodzielności…”, informujemy, że z wykonawcą – Zakładem Ubezpieczeń S.A., al. Jana Pawła II, Warszawa zawarto umowę w dniu 18.05.2016 r.

***

Informacja o zakończeniu postępowania oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty:

W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wyłonienia wykonawcy na wykonanie usługi ubezpieczenia w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków osób niepełnosprawnych z autyzmem, będących uczestnikami realizowanego przez Zamawiającego zadania pn. „Wzrost samodzielności dorosłych osób z autyzmem. Kompleksowy system wsparcia i rehabilitacji społecznej.” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, informujemy, że do Fundacji Wspólnota Nadziei wpłynęły 3 oferty.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono wykonawcę usługi – Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., al. Jana Pawła II 24, Warszawa.
Oferta spełnia wymogi formalne określone w zapytaniu ofertowym, oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku dokonanej oceny.

***

Zapraszamy potencjalnych wykonawców do składania ofert na ubezpieczenie w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków dla osób niepełnosprawnych, będących uczestnikami realizowanego przez zamawiającego zadania pn. „Wzrost samodzielności dorosłych osób z autyzmem. Kompleksowy system wsparcia i rehabilitacji społecznej.”
współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w terminie do dnia 12 maja 2016 r. do godziny 12.00.

Szczegóły w załączonym dokumencie:

Zapytanie Ofertowe_ubezpieczenie_Wzrost samodzielności…

***
ZAPYTANIE OFERTOWE – DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

Informacja o zakończeniu postępowania:

W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wyłonienia wykonawcy na wykonanie dostawy artykułów spożywczych dla osób niepełnosprawnych z autyzmem, będących uczestnikami realizowanego przez zamawiającego zadania pn. „Wzrost samodzielności…”, informujemy, że w toku przeprowadzonego postępowania do Fundacji nie wpłynęła żadna oferta.

***
Zapraszamy potencjalnych wykonawców do składania ofert na wykonanie dostawy artykułów spożywczych dla osób niepełnosprawnych, będących uczestnikami realizowanego przez zamawiającego zadania pn. „Wzrost samodzielności dorosłych osób z autyzmem. Kompleksowy system wsparcia i rehabilitacji społecznej.” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w terminie do dnia 15 kwietnia 2016 r. do godziny 12.00.

Szczegóły w załączonym dokumencie:

Zapytanie Ofertowe_artykuły spożywcze_Wzrost samodzielności…

***

ZAPYTANIE OFERTOWE – TRANSPORT OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wyłonienia wykonawcy na wykonanie usługi specjalistycznego transportu dla osób niepełnosprawnych z autyzmem, będących uczestnikami realizowanego przez zamawiającego zadania pn. „Wzrost samodzielności…”,informujemy, że z wykonawcą Radio Taxi PARTNER Sp. z o.o.,  ul. Władysława Jagiełły 20/1,  31-711 Kraków zawarto umowę w dniu 18.04.2016 r.

***

Informacja o zakończeniu postępowania oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty:

W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wyłonienia wykonawcy na wykonanie usługi specjalistycznego transportu dla osób niepełnosprawnych z autyzmem, będących uczestnikami realizowanego przez zamawiającego zadania pn. „Wzrost samodzielności …”, informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania, do Fundacji wpłynęła 1 oferta: Radio Taxi PARTNER Sp. z o.o.,  ul. Władysława Jagiełły 20/1,  31-711 Kraków.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, wyłoniono wykonawcę usługi – Radio Taxi PARTNER Sp. z o.o.,  ul. Władysława Jagiełły 20/1,  31-711 Kraków. Oferta spełnia wymogi formalne określone w zapytaniu ofertowym, cena przedstawionej oferty jest najniższa.

***
Zapraszamy potencjalnych wykonawców do składania ofert na wykonanie usługi specjalistycznego transportu dla osób niepełnosprawnych z autyzmem, będących uczestnikami realizowanego przez zamawiającego zadania pn. „Wzrost samodzielności dorosłych osób z autyzmem. Kompleksowy system wsparcia i rehabilitacji społecznej.”
współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w terminie do dnia 13 kwietnia 2016 r.
Szczegóły w załączonym dokumencie:

Zapytanie Ofertowe_transport_Wzrost samodzielności…