fbpx

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

Projekty

Rekrutacja uczestników

Docelową grupę beneficjentów ostatecznych projektu stanowią:
a) 10 dorosłych osób niepełnosprawnych z autyzmem oraz pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi i zaburzeniami psychicznymi, z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności będących mieszkańcami MDPS lub kandydatami do zamieszkania w MDPS i jednocześnie uczestnikami zajęć Dziennego Centrum Aktywności na Farmie Życia w Więckowicach, pochodzącymi głównie z Krakowa i powiatu krakowskiego (lub z innych powiatów województwa małopolskiego).
b) 15 osób, będących rodzicami, opiekunami (prawnymi lub faktycznymi) BO z grupy docelowej z punktu a).

Pozostałymi adresatami projektu będą:
a) 150 osób – uczestników spotkania integracyjnego (tj. Pikniku na Farmie Życia w Więckowicach). Uczestnikami spotkania będą głównie osoby z autyzmem oraz ich opiekunowie i rodzice (nie będące uczestnikami z grupy docelowej z punktu 2.), a także mieszkańcy społeczności lokalnej, przedstawiciele władz administracji publicznej, a także pracownicy placówek i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym instytucji zaprzyjaźnionych i współpracujących z Fundacją oraz wszyscy inni zainteresowani działaniami na rzecz osób z autyzmem.
b) 10 osób – kadra – personel merytoryczny bezpośrednio pracujący na rzecz dorosłych osób niepełnosprawnych z autyzmem oraz pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi i zaburzeniami psychicznymi, są to osoby zatrudnione w Ośrodku Farma Życia, w ramach którego utworzono MDPS „Na Farmie Życia” oraz Dzienne Centrum Aktywności.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie rekrutacji.
1. Regulamin rekrutacji.
2. Formularz rekrutacyjny.
3. Formularz rekrutacyjny, rodzic, opiekunowie.
4. Rejestracja formularzy rekrutacyjnych Beneficjentów ostatecznych projektu.
5. Oświadczenie Beneficjenta ostatecznego, zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
6. Oświadczenie Beneficjenta ostatecznego, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, rodzic, opiekun.
7. Lista Beneficjentów ostatecznych Projektu.