fbpx

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

Projekty

Zamówienia w ramach projektu

ZAPYTANIE OFERTOWE – AUDYT ZEWNĘTRZNY PROJEKTU
Zapraszamy potencjalnych wykonawców do składania ofert na przeprowadzenie audytu zewnętrznego realizowanego przez zamawiającego zadania pn. . „Ku samodzielności, integracji i samostanowieniu. Kompleksowe wsparcie dorosłych osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu.” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w terminie do dnia 4 marca 2019 r. do godziny 10.00.
Szczegóły w załączonym dokumencie:
***
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wyłonienia wykonawcy świadczącego usługi rehabilitacji z elementami fizjoterapii dla osób niepełnosprawnych z autyzmem, będących uczestnikami realizowanego przez zamawiającego zadania pn.„Ku samodzielności,integracji i samostanowieniu.Kompleksowe wsparcie dorosłych osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu.”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,informujemy, że z wykonawcą – Versus Rehabilitacja Domowa Artur Surmiak z siedzibą os. Koziany 2, 34-220 Maków Podhalański zawarto umowę w dniu 02.05.2019 r.Informacja o zakończeniu postępowania oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty:

W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wyłonienia wykonawcy na przeprowadzenie zajęć rehabilitacyjnych z elementami fizjoterapii dla osób niepełnosprawnych z autyzmem, będących uczestnikami realizowanego przez Zamawiającego zadania pn.„Ku samodzielności, integracji i samostanowieniu.Kompleksowe wsparcie dorosłych osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,informujemy, że do Fundacji Wspólnota Nadziei wpłynęła 1 oferta.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono wykonawcę usługi – Versus Rehabilitacja domowa Artur Surmiak, os.Koziany 2, 34 – 220 Maków Podhalański.Oferta spełnia wymogi formalne określone w zapytaniu ofertowym,cena przedstawionej oferty jest najniższa.
***
Zapraszamy potencjalnych Wykonawców do składania ofert na wykonanie usługi rehabilitacji ruchowej z elementami fizjoterapii dla osób niepełnosprawnych z autyzmem, będących uczestnikami realizowanego przez Zamawiającego zadania pn. „Ku samodzielności, integracji i samostanowieniu. Kompleksowe wsparcie dorosłych osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w terminie do dnia 23 kwietnia 2019 r.
Szczegóły w załączonym dokumencie:
Zapytanie ofertowe – Rehabilitacja ruchowa
***
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wyłonienia wykonawcy na wykonanie usługi transportu dla osób niepełnosprawnych z autyzmem, będących uczestnikami realizowanego przez zamawiającego zadania pn.„Ku samodzielności, integracji i samostanowieniu.Kompleksowe wsparcie dorosłych osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu.”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, informujemy, że z wykonawcą – Radio Taxi PARTNER Sp.z o.o., ul. Władysława Jagiełły 20/1,  31-711 Kraków zawarto umowę w dniu 02.05.2019 r.Informacja o zakończeniu postępowania oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty:

W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wyłonienia wykonawcy na wykonanie usługi transportu dla osób niepełnosprawnych z autyzmem, będących uczestnikami realizowanego przez zamawiającego zadania pn.„Ku samodzielności, integracji i samostanowieniu.Kompleksowe wsparcie dorosłych osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,informujemy,że w wyniku przeprowadzonego postępowania, do Fundacji wpłynęła 1 oferta.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, wyłoniono wykonawcę usługi – Radio Taxi PARTNER Sp.z o.o.,ul.Władysława Jagiełły 20/1,31-711 Kraków.Oferta spełnia wymogi formalne określone w zapytaniu ofertowym, cena przedstawionej oferty jest najniższa.
***
Zapraszamy potencjalnych Wykonawców do składania ofert na wykonanie usługi specjalistycznego transportu dla osób niepełnosprawnych z autyzmem, będących uczestnikami realizowanego przez Zamawiającego zadania pn. „Ku samodzielności, integracji i samostanowieniu. Kompleksowe wsparcie dorosłych osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w terminie do dnia 23 kwietnia 2019 r.
Szczegóły w załączonym dokumencie:
Zapytanie ofertowe – Transport
***
Informacja o zakończeniu postępowania oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty:

W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wyłonienia wykonawcy na wykonanie usługi ubezpieczenia w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków osób niepełnosprawnych z autyzmem, będących uczestnikami realizowanego przez zamawiającego zadania pn. „Ku samodzielności, integracji i samostanowieniu.Kompleksowe wsparcie dorosłych osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, informujemy, że do Fundacji Wspólnota Nadziei wpłynęła 1 oferta.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono wykonawcę usługi – Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.,os.Centrum E 17/1, 31-934 Kraków.Oferta spełnia wymogi formalne określone w zapytaniu ofertowym,cena przedstawionej oferty jest najniższa.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym ubezpieczenia w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków osób niepełnosprawnych z autyzmem, będących uczestnikami realizowanego przez zamawiającego zadania pn.:„Ku samodzielności, integracji i samostanowieniu.Kompleksowe wsparcie dorosłych osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”,informujemy, że z wykonawcą – Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A., os. Centrum E 17/1, 31-934 Kraków zawarto umowę w dniu 01.05.2019 r.
***
Zapraszamy potencjalnych Wykonawców do składania ofert na wykonanie usługi ochrony ubezpieczeniowej w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków dla osób niepełnosprawnych z autyzmem, będących uczestnikami realizowanego przez Zamawiającego zadania pn. „Ku samodzielności, integracji i samostanowieniu. Kompleksowe wsparcie dorosłych osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w terminie do dnia 23 kwietnia 2019 r.
Szczegóły w załączonym dokumencie:
Zapytanie ofertowe – Ubezpieczenie