fbpx

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

Projekty

Działania w ramach projektu

W projekcie przewidziano dwa rodzaje działań w ramach współpracy międzynarodowej:
szkolenia job-shadowing w modelowych ośrodkach prowadzonych przez organizacje partnerskie (GAUTENA,IRISH SOCIETY FOR AUTISM, OPEN GROUP, AUTISM EUROPE) oraz udział w najważniejszej branżowej konferencji — Kongresie Autyzm-Europa w 2019 r.

Stowarzyszenie Gautena:
Gautena stworzyła sprawny, modelowy systemu wsparcia dla osób z autyzmem w regionie Gipuzkoa, w Kraju Basków – poczynając od wczesnej diagnozy po domy pobytu stałego i sieć dziennych ośrodków aktywności. Szkolenie, które miało miejsce w placówkach Gauteny w 2019 roku były skierowane do kardy zarządzającej Fundacji Wspólnota Nadziei. Wzięło w nim udział 3 naszych pracowników.

Bardzo ważnym dla nas miejscem było Irish Society for Autism. To jednostka, która była inspiracją do powstania Farmy Życia  w Więckowicach. Nasi pracownicy odwiedzili stworzony przez ISA ośrodka dla osób dorosłych z autyzmem.

Ostatnim etapem Projektu był udział 8 naszych pracowników i wolontariuszy w 12. Międzynarodowym Kongresie Autyzmu w Nicei. Mieliśmy okazję uczestniczyć w wielu ciekawych wykładach, sesjach i spotkaniach. Dwie prezentacje dotyczyły Farmy Życia: podsumowanie rezultatów projektu staff mobility w ramach Erasmus+ (przygotowane przez Maję Pawłowską i Dorotę Wąsik) oraz poster dra Krzysztofa Gerca i dr Mary Jurek na temat aspiracji edukacyjnych wysoko funkcjonujących osób z autyzmem (na podstawie badań przeprowadzonych w ramach projektu Edu-Autyzm, zrealizowanego przez Fundację Wspólnota Nadziei). Kongres pod egidą Stowarzyszenia Autyzm-Europa (Autism-Europe) to największe tego typu wydarzenie na naszym kontynencie – w tym roku uczestniczyło w nim ponad 2200 osób! To miejsce spotkania naukowców, profesjonalistów, opiekunów, terapeutów, rzeczników praw osób z autyzmem a także oczywiście samych osób autystycznych i ich rodzin.