fbpx

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

Projekty

Upowszechnianie rezultatów projektu

W trakcie trwania projektu uczestnicy szkoleń typu job shadowing  dzielili się zdobytymi doświadczeniami z pozostałymi pracownikami Fundacji Wspólnota Nadziei oraz innych organizacji działających na rzecz osób z autyzmem. W trakcie imprezy integracyjnej Dzień Farmera, która miała miejsce we wrześniu 2019 roku, na stoisku “Erasmus +” udzielaliśmy informacji o projekcie osobom zainteresowanym. Dla osób chcących pogłębić swoją wiedzę na temat projektu zorganizowano spotkanie przybliżające odwiedzane placówki.

Spotkanie z pracownikami Fundacji Wspólnota Nadziei oraz osobami zainteresowanymi.

1.  2. 
1. Stanowisko Projektu Erasmus Plus na Pikniku Integracyjnym, który odwiedziło ponad 300 osób.
2. Sesja plakatowa na temat Projektu na Kongresie Autism Europe.


Uczestnicy szkoleń przybliżają jego tematykę zainteresowanym uczestnikom Pikniku Integracyjnego.

Pracownicy Fundacji Wspólnota Nadziei w trakcie trwania szkoleń organizowanych w ramach projektu zaobserwowali wiele praktycznych rozwiązań, które mogą być zastosowane na Farmi Życia. Oto niektóre z nich:

  

  
Na zdjęciach zastosowanie przedmiotów teoretycznie niepotrzebnych – stara drabina, skrzynki po jabłkach – jako elementy wyposażenia wnętrz. Nadanie drugiego życia starym meblom (w tym wypadku krzesłom).Wykonanie zabezpieczenia teoretycznie niebezpiecznych przedmiotów otoczenia przy pomocy plastikowych rurek.

 
W planie dnia naszych mieszkańców, widnieje stały punkt, którym jest obiad. W związku z tym często pytają, co będzie na obiad, nie mają takich informacji, czasem są niespokojni z tego powodu, pytają ponownie kilka razy.  Na Farmie w Dunfirth zaobserwowałam w każdym domu proste rozwiązanie – obrazkowe menu na dany dzień (na zdjęciu). Myślę, że ten pomysł sprawdziłby się także u nas.


Ci z mieszkańców irlandzkiej Farmy, którzy lubili aktywność fizyczną, mieli możliwość korzystania z czterokołowych pojazdów napędzanych siłą mięśni nóg (na zdjęciu). Pojazdy stały swobodnie na poboczu drogi, każdy kto chciał i potrafił, mógł wsiąść i przejechać kawałek. W niektórych przypadkach był to wręcz stały punkt dnia, z określoną ilością “okrążeń” wokół budynków. Pojazdy były stabilne, bezpieczne, a teren ogrodzony, brama zamknięta. Mieszkańcy czuli się swobodnie, nie widziałam stojącego przy nich opiekuna, choć oczywiście dyskretnie  kontrolował on sytuację będąc niedaleko.

 Procedura przeciwpożarowa w Dunfirth.
Podczas pobytu na Farmie w Dunfirth mieliśmy możliwość zaobserwować cotygodniowe inspekcje dotyczące stanu technicznego pomieszczeń i znajdujących się w nich sprzętów, mebli. Każda usterka – zepsuta żarówka, dziura w tapicerce kanapy, pęknięcie ściany, uszkodzenie drzwi itp., były odnotowywane. Podczas kolejnej inspekcji sprawdzano, czy zostały one usunięte. Działania te miały na celu nie tylko reagowanie na bieżące problemy techniczne, ale także zachowanie procedur przeciwpożarowych, do których przywiązywano ogromną wagę. W każdym domu, w strategicznych miejscach, znajdowały się instrukcje postępowania w przypadku wystąpienia pożaru – z uwzględnieniem zachowań i indywidualnych potrzeb poszczególnych mieszkańców. Procedury przeciwpożarowe były też niejednokrotnie przećwiczone i beneficjenci znali kolejne etapy postępowania. Moim zdaniem warto powyższe działania i rozwiązania wprowadzić także na naszej Farmie.

  
W każdym z domów w salonie lub jadalni znajduje się radio sensoryczne, które ułatwia  integrację sensoryczną, czyli  proces, który odbywa się w naszym mózgu. Odpowiada za to, w jaki sposób integrujemy ze sobą wszystkie wrażenia zmysłowe, jakie odbiera nasze ciało ze wszystkich zmysłów i później przetwarza je w taki sposób, żeby wyszło z tego jakieś zachowanie.
Dawniej na Farmie mieszkało wiele zwierząt, obecnie jest tylko kilka osłów. Mieszkańcy bardzo lubią dokarmiać je marchewkami i jabłkami. Kontakt ze zwierzętami sprawia im wielką radość.

Gautena. Dokumentacja, z którą uczestnicy przyjeżdżają na zajęcia. Jest ona bardzo oszczędna i prosta w wypełnianiu, jest również czytelna. Pomaga szybko określić, w jakim stanie psychofizycznym trafia Osoba z Autyzmem na zajęcia.

  
Sposób wykorzystania i oznaczenia desek to przetwarzania produktów odmiennego pochodzenia. Dunfirth Farm w Irlandii.

  
Gautena prowadzi zajęcia z zakresu adaptacji osób niepełnosprawnych do korzystania z usług placówek publicznej służby zdrowia. Na zdjęciu uczestnik programu Erasmus demonstruje urządzenie-symulator “wizyta u okulisty”. Jest to ciekawa metoda pracy, którą z całą pewnością wykorzystamy na Farmie.