fbpx

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

Projekty

Wydarzenia – galeria zdjęć

W maju 2019 kolejna grupa pracowników odwiedziła Stowarzyszenie Gautena w San Sebastian (Hiszpania) celem wyjazdu było nabycie kompetencji w zakresie organizacji i zarządzania. Pracownicy biorący udział w wyjeździe poznali strukturę organizacyjną instytucji przyjmującej, poznali system zarządzania pracownikami, uczestniczenia w zebraniach kadry zarządzającej,brali również udział w pracy placówek dziennych, całodobowych oraz edukacyjnych.


1.Prawa człowieka są punktem wyjścia i nadrzędną wartością w pracy z osobami z autyzmem w Gautenie.


2. Sala rehabilitacyjna w placówce dziennego pobytu


3. Pracownia komputerowa

 
4. Plany dnia uczestników zajęć


5. Jadalnia w placówce całodobowej

Kolejnym miejscem, które odwiedziliśmy była Dunfirth Farm, należąca do Irish Society for Autism. To miejsce życia i pracy osób dorosłych z autyzmem mieszczące się pod Dublinem w Irlandii.


1. Na zdjęciu jeden z pierwszych domów na Farmie. Przed domem pojazdy czterokołowe, z których mieszkańcy korzystają w wolnym czasie.

  2. Pokój dzienny w domu mieszkalnym


3. Budynek terapii zajęciowej od zewnątrz…


4. …i wewnątrz


5. gabinet pielęgniarki

 
6. Wytwory mieszkańców Farmy w Dunfirth w ramach zajęć z arteterapii. Każdy podopieczny ma swobodę tworzenia, najczęściej są to wytwory do których mają szczególne zamiłowanie.


7. W każdym domu można było zauważyć tablicę/ ramkę która zawierała informacje takie jak dzień tygodnia, co będzie danego dnia na obiad oraz kto z opiekunów pełni dyżur.


Tereny Farmy w Dunfirth. Dużo zieleni, przestrzeni, z dala od miasta. Cisza, spokój. Mieszkańcy bardzo swobodnie poruszają się bo jej terenie.

Pracownicy i wolontariusze Fundacji Wspólnota Nadziei wzięli udział w 12. Międzynarodowym Kongresie Autyzm Europa.

 

 

Projekt „Rozwijanie kompetencji kadry pracującej na rzecz osób dorosłych z autyzmem – job-shadowing w modelowych organizacjach europejskich”.
Projekt  sfinansowany z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus +.