fbpx

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

Projekty

Cele projektu

W ramach projektu “Fundacja Wspólnota Nadziei – małopolski lider działań na rzecz dorosłych osób z autyzmem” podjęte zostaną zastępujące działania:

 1. Opracowanie podręcznika-przewodnika do pracy bezpośredniej z osobami z autyzmem w Fundacji
 2. Zatrudnienie superwizora
 3. Systematyczne spotkania szkoleniowe dla kadry pracującej bezpośrednio z osobami z autyzmem
 4. Powołanie i prowadzenie instytucji szkoleniowej
 5. Utworzenie regionalnego zrzeszenia organizacji i osób prowadzącego działania rzecznicze na
  rzecz osób z autyzmem
 6. Usprawnienia funkcjonowania Fundacji i włączenie kadry pracowników w zarządzanie rozwojem
  organizacji
 7. Budowanie relacji z otoczeniem i stabilności finansowej Fundacji
 8. Uruchomienie kuchni centralnej na Farmie Życia.

Projekt sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.