fbpx

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

Projekty

Bezpieczne WTZ

Fundacja realizuje projekt w ramach umowy zawartej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno zawodowa osób z niepełnosprawnościami”

Cel grantu: pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania.

 

Wartość grantu wynosi: 12 852,00 zł.

 

Okres realizacji grantu: 17.08.2020 r. do 20.12.2020 r.

 

W wyniku realizacji grantu: w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19, wyposażymy pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami, z niepełnosprawnościami w środki ochrony osobistej oraz środki dezynfekujące i wyposażenie potrzebne do ich stosowania.