fbpx

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

Projekty

Kraków Air Port

W ramach Programu Grantowego Kraków Air Port pod nazwą “Wspieramy Sąsiadów”- zawarliśmy Umowę Grantową w dniu 19.11.2019 r. na realizację projektu “Spotkania integracyjne w kolorze niebieskim na Farmie Życia”.
Termin realizacji obejmował od grudnia 2019 do końca kwietnia 2020r -W grudniu zorganizowaliśmy jedno Spotkanie na Farmie, drugie przewidziane było na kwiecień – ze względu na zaistniałą sytuację z koronawirusem zwróciliśmy się z prośbą do Lotniska o przesuniecie terminu rozliczenia do końca grudnia 2020r.
(oficjalnej odpowiedzi a razie nie dostaliśmy)