fbpx

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

Projekty

Zamówienia w ramach projektu

Informacja o zakończeniu postępowania oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty:

W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wyłonienia wykonawcy na przeprowadzenie audytu zewnętrznego realizowanego przez Fundację Wspólnota Nadziei projektu pn. „Ku samodzielności, integracji i samostanowieniu. Kompleksowe wsparcie dorosłych osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu”., współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania, do Fundacji wpłynęła 1 oferta:

DPC A. Danylczenko i spółka sp. jawna, ul. Armii Krajowej 15/7, 45-071 Opole; cena 3680,00 zł netto (4526,40 zł brutto), termin wykonania – do dnia 26.03.2021 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono wykonawcę usługi – DPC A. Danylczenko i spółka sp. jawna, ul. Armii Krajowej 15/7, 45-071 Opole. Oferta spełnia wymogi formalne określone w zapytaniu ofertowym, cena przedstawionej oferty jest najniższa.

Zapytanie ofertowe – Audyt zewnętrzny

Zapraszamy potencjalnych Wykonawców do składania ofert na wykonanie usługi audytu zewnętrznego realizowanego przez Zamawiającego zadania pn. „Ku samodzielności, integracji i samostanowieniu. Kompleksowe wsparcie dorosłych osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w terminie do dnia 4 marca 2021 r. , do godziny 12.00.

Szczegóły w załączonym dokumencie: Zapytanie ofertowe – audyt zewnętrzny

Zapytanie ofertowe – Rehabilitacja

Zapraszamy potencjalnych Wykonawców do składania ofert na wykonanie usługi rehabilitacji ruchowej z elementami fizjoterapii dla osób niepełnosprawnych z autyzmem, będących uczestnikami realizowanego przez Zamawiającego zadania pn. „Ku samodzielności, integracji i samostanowieniu. Kompleksowe wsparcie dorosłych osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w terminie do dnia 25.06.2020 r.

Szczegóły w załączonym dokumencie:
Zapytanie ofertowe – Rehabilitacja

Informacja o zakończeniu postępowania oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty:

w związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wyłonienia wykonawcy na świadczenie usługi rehabilitacji ruchowej  z elementami fizjoterapii dla beneficjentów ostatecznych, realizowanego przez Fundację Wspólnota Nadziei projektu pn. „Ku samodzielności, integracji i samostanowieniu. Kompleksowe wsparcie dorosłych osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania, do Fundacji wpłynęły 2 oferty:

-Versus Rehabilitacja Domowa Artur Surmiak, os. Koziany 2, 34 – 220 Maków Podhalański, cena 45,00 zł brutto / godz., termin wykonania lipiec 2020 – marzec 2021 r. oferta otrzymała 100 pkt.

-Fizjoterapia Bożena Stępniak, ul.Ojcowska15/132-087 Pękowice, oferta wpłynęła niekompletna, nie została uzupełniona o brakujące załączniki, oferta nie spełnia wymogów formalnych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, wyłoniono wykonawcę usługi – Versus Rehabilitacja Domowa Artur Surmiak, os. Koziany 2, 34 – 220 Maków Podhalański. Oferta spełnia wymogi formalne, określone w zapytaniu ofertowym, cena przedstawionej oferty jest najniższa.

Zapytanie ofertowe – Transport

Zapraszamy potencjalnych Wykonawców do składania ofert na wykonanie usługi specjalistycznego transportu dla osób niepełnosprawnych z autyzmem, będących uczestnikami realizowanego przez Zamawiającego zadania pn. „Ku samodzielności, integracji i samostanowieniu. Kompleksowe wsparcie dorosłych osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w terminie do dnia 25.06.2020 r.

Szczegóły w załączonym dokumencie:
Zapytanie ofertowe – Transport

Informacja o zakończeniu postępowania oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty:

w związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wyłonienia wykonawcy na świadczenie usługi transportu dla osób niepełnosprawnych z autyzmem, będących uczestnikami realizowanego przez Zamawiającego zadania pn. „Ku samodzielności, integracji i samostanowieniu. Kompleksowe wsparcie dorosłych osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania, do Fundacji wpłynęły 2 oferty:

-Radio – Taxi Partner sp. z o.o., ul. Władysława Jagiełły 20/1, 31-711 Kraków, cena 5,29 zł brutto / 1 km przejazdu., termin wykonania lipiec 2020 – marzec 2021 r. oferta otrzymała 100 pkt.

– iTaxi sp. z o.o., ul. Przasnyka 6B, 01-756 Warszawa, oferta nie spełnia wymogów formalnych, nie przedstawia ceny brutto za 1 km przejazdu uwzględniającej wszystkie koszty realizacji usługi. Oferta została odrzucona.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, wyłoniono wykonawcę usługi – Radio – Taxi Partner sp. z o.o., ul. Władysława Jagiełły 20/1, 31-711 Kraków. Oferta spełnia wymogi formalne, określone w zapytaniu ofertowym, cena przedstawionej oferty jest najniższa.

Zapytanie ofertowe – Ubezpieczenie

Zapraszamy potencjalnych Wykonawców do składania ofert na wykonanie usługi ochrony ubezpieczeniowej w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków dla osób niepełnosprawnych z autyzmem, będących uczestnikami realizowanego przez Zamawiającego zadania pn. „Ku samodzielności, integracji i samostanowieniu. Kompleksowe wsparcie dorosłych osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w terminie do dnia 21 kwietnia 2020 r.

Szczegóły w załączonym dokumencie:
Zapytanie ofertowe – Ubezpieczenie

Informacja o zakończeniu postępowania oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty:

W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wyłonienia wykonawcy na wykonanie usługi ubezpieczenia w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków osób niepełnosprawnych z autyzmem, będących uczestnikami realizowanego przez zamawiającego zadania pn. „Ku samodzielności, integracji i samostanowieniu. Kompleksowe wsparcie dorosłych osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, informujemy, że do Fundacji Wspólnota Nadziei wpłynęły 2 oferty.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono wykonawcę usługi – Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Oddział Regionalny w Krakowie, os. Centrum E 17/1, 31-934 Kraków. Oferta spełnia wymogi formalne określone w zapytaniu ofertowym, cena przedstawionej oferty jest najniższa.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym ubezpieczenia w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków osób niepełnosprawnych z autyzmem, będących uczestnikami realizowanego przez zamawiającego zadania pn.:„Ku samodzielności, integracji i samostanowieniu. Kompleksowe wsparcie dorosłych osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”, informujemy, że z wykonawcą – Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A., Oddział Regionalny w Krakowie, os. Centrum E 17/1, 31-934 Kraków, zawarto umowę w dniu 22.04.2020 r.