fbpx

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

Projekty

Zamówienia w ramach projektu

Zapytanie ofertowe – Transport

Zapraszamy potencjalnych Wykonawców do składania ofert na wykonanie usługi specjalistycznego transportu dla osób niepełnosprawnych z autyzmem, będących uczestnikami realizowanego przez Zamawiającego zadania pn. „Od zależności ku samodzielności – całościowy system wsparcia w zakresie rehabilitacji dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w terminie do dnia 21.05.2021 r.

Szczegóły w załączonym dokumencie:

Pobierz

Zapytanie_Ofertowe_transport_Od zaleznosci_1_etap

 


 

Zapytanie ofertowe – Ubezpieczenie NNW

Zapraszamy potencjalnych Wykonawców do składania ofert na wykonanie usługi ochrony ubezpieczeniowej w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków dla osób niepełnosprawnych z autyzmem, będących uczestnikami realizowanego przez Zamawiającego zadania pn. :. „Od zależności ku samodzielności – całościowy system wsparcia w zakresie rehabilitacji dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w terminie do dnia 28.05.2021 r.

Szczegóły w załączonym dokumencie:

Pobierz

Zapytanie_Ofertowe_Ubezpieczenie_NNW_Od zaleznosci_ku_samodzielnosci_1_etap

 


 

Zapytanie ofertowe – Rehabilitacja

Zapraszamy potencjalnych Wykonawców do składania ofert na wykonanie usługi rehabilitacji ruchowej z elementami fizjoterapii dla osób niepełnosprawnych z autyzmem, będących uczestnikami realizowanego przez Zamawiającego zadania pn. :. „Od zależności ku samodzielności – całościowy system wsparcia w zakresie rehabilitacji dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w terminie do dnia 28.05.2021 r.

Szczegóły w załączonym dokumencie:

Pobierz

Zapytanie_Ofertowe_Rehabilitacja_Od zaleznosci_ku_samodzielnosci_1_etap