fbpx

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

Projekty

Wydarzenia / galeria zdjęć

 

___________________________________

CZERWIEC 2021

W dniach 7 i 14 czerwca 2021 roku w ramach projektu pn: “Optymalizacja wsparcia dla dorosłych niesamodzielnych osób z autyzmem i ich rodzin” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej beneficjenci udali się na wycieczkę do Hodowli Alpak Coniraya w miejscowości Sieborowice.

Uczestnicy Projektu mieli możliwość nabycia informacji na temat hodowanych zwierząt. Również samo przebywanie z alpakami spotkało się z dużym entuzjazmem i zainteresowaniem.

Wyjazd dał też możliwość nabycia umiejętności wspólnego korzystania ze środka transportu, organizowania i planowania czasu wycieczki.

        

 

___________________________________

CZERWIEC 2021

W dniach 18-20 czerwca gościliśmy na Farmie Życia p. Annę Skierczyńską i p. Wojciecha Sektę – szkoleniowców z firmy MAGIS z Gdańska.

W pierwszym dniu pobytu na Farmie p. Anna i p. Wojciech wizytowali głównie domy naszych mieszkańców, włączając się w niektóre prowadzone z nimi aktywności domowe; towarzyszyli też jednemu z terapeutów/trenerów Dziennego Centrum Aktywności podczas wybranych zajęć odbywających się w Dziennym Centrum Aktywności.

W sobotę i niedzielę miało miejsce szkolenie “STRATEGIE ZAPOBIEGANIA I RADZENIA SOBIE Z SYTUACJAMI KRYZYSOWYMI“, które było dla nas wszystkich bardzo ciekawe, inspirujące i praktyczne. W warsztatach szkoleniowych uczestniczyło ponad 20 osób.

Naszym wspaniałym szkoleniowcom jak i uczestnikom warsztatów należą się słowa wielkiego uznania za aktywny i wytrwały udział w warsztatach, mimo nadzwyczajnych upałów i panującej w sali temperatury.

 

___________________________________

WRZESIEŃ 2021

W dniu 16 września, tuż przed zmianą pogody udało nam się odbyć rejs po Wiśle.

Troje uczestników podziwiało Wawel i zakole Wisły. Wystarczyło nam też czasu na pyszną kawę oraz spacer po Bulwarach Wiślanych. To był wspaniały relaks!

Wycieczka odbyła się w ramach projektu „Optymalizacja wsparcia dla dorosłych niesamodzielnych osób z autyzmem i ich rodzin”, dzięki któremu uczestnicy biorą udział w wycieczkach i zajęciach uspołeczniających.