Rekrutacja do drugiego etapu projektu

Rekrutacja do projektu

Rekrutacja do drugiego etapu projektu

Przypominamy o rekrutacji i zapraszamy do udziału w drugim etapie projektu „Od zależności ku samodzielności – całościowy system wsparcia w zakresie rehabilitacji dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu”

Rekrutacja prowadzona jest na bieżąco do dnia 30.06.2022 r. 

Jednocześnie informujemy, że osoby, które z powodu braku miejsc nie dostały się do pierwszego etapu i zostały wpisane na listę rezerwową, są zobowiązane do złożenia uaktualnionego formularza rekrutacyjnego stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji. 

Szczegółowe informacje na naszej stronie: https://farma.org.pl/co-robimy/projekty/