fbpx

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

Aktualności

Zostaliśmy jednym z laureatów Programu Grantowego „Wspieramy Sąsiadów”

„Spotkania integracyjne w kolorze niebieskim na Farmie Życia” sfinansujemy z Programu Grantowego „Wspieramy Sąsiadów” Kraków Airport.

Z przyjemnością informujemy, że Fundacja Wspólnota Nadziei została jednym laureatów 11. edycji Programu Grantowego „Wspieramy Sąsiadów” Kraków Airport.
Nasze „Spotkania integracyjne w kolorze niebieskim na Farmie Życia”, mające na celu umocnienie więzi pomiędzy społecznością skupioną wokół Farmy Życia, a mieszkańcami gminy Zabierzów, zwłaszcza Więckowic oraz integrację i aktywizację osób niepełnosprawnych w sferze społecznej zyskały akceptacje komisji kwalifikacyjnej. Doceniono nasze działania na rzecz obniżenie poczucia wykluczenia społecznego osób ze spektrum autyzmu i  obniżania barier społecznych.


Uroczyste podpisanie umów grantowych odbyło się 19 listopada 2019 r. w siedzibie Kraków Airport.

Do konkursu zgłoszono 51 wniosków organizacji pozarządowych i instytucji publicznych z gmin sąsiadujących z lotniskiem. Spośród nich wyłoniono 11 najlepszych pomysłów.

Fundacja Wspólnota Nadziei serdecznie gratuluje wszystkim Laureatom!