fbpx

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

Aktualności

Spotkanie na Farmie Życia z okazji Tygodnia Autyzmu

3 XII 2019 r. odbyło się na Farmie Życia okolicznościowe spotkanie, na które zaprosiliśmy władze samorządowe i lokalne, polityków, przedstawicieli partnerskich placówek i instytucji zajmujących się niepełnosprawnymi oraz rodziców i partnerów Fundacji. Ponieważ wiele osób po raz pierwszy Farmę odwiedziło, pani Alina Perzanowska opowiedziała krótko jej historię. Potem streściła genezę naszych problemów oraz rodzaj działań, które podejmujemy, by poprawiać sytuację naszych podopiecznych.

W formie przystępnej prezentacji pan Edward Bolak, specjalista fundacji ds autyzmu, pprzedstawił najważniejsze problemy osób z autyzmem i ich otoczenia społecznego, szczególnie z Małopolski.

Zarysowana została również idea Porozumienia „Autyzm w Małopolsce” (nazwa robocza); odbyło się pierwsze spotkanie osób zainteresowanych aktywnym włączeniem się w działalność na rzecz osób z autyzmem w ramach projektu.

Zainteresowani mogli wziąć udział w warsztatach sensorycznych, które miały na celu uświadomienie uczestnikom punkt widzenia osób z autyzmem.


Podczas spotkania uhonorowaliśmy Kamila Mroczkowskiego i Piotra Wrońskiego, wieloletnich wolontariuszy FWN, którzy jako osoby ze spektrum są równocześnie uczestnikami zajęć dziennych w ramach DCA.

  

Bardzo nam miło, że mogliśmy gościć na Farmie Życia: panią Darię Gosek-Popiołek posłankę na sejm z ramienia Partii RAZEM, pana Jacka Kowalczyka, Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, panią Paulinę Surman, Wicedyrektor Departamentu Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych, panie Barbarę  Maziej-Niewczas i Alicję Wójcik – Radne Powiatu Krakowskiego oraz panią Grażynę Tajs- Zielińską, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, pana Rafała Barańskiego, wicedyrektora ROPS w Krakowie, Bartłomieja Barańskiego, sekretarz Gminy Zabierzów i panią Edytę Paś, opiekunkę realizowanego przez FWN projektu PFRON, która reprezentowała panią Dyrektor Martę Mordarską. Przybyli także: Urszula Gurba, Prezes Stowarzyszenia “Przyszłość “, Nela Grzegorczyk-Dłuciak, Prezes Stowarzyszenia Terapii Behewioralnej, Potok Lidia, Członek zarządu KTA, Katarzyna Rybicka, Wiceprezes Autyzm UP, Anna Bała, Prezes Stowarzyszenia “Być Szczęśliwym”, Elżbieta Stefańska Klar oraz przedstawiciel Zakładu Karnego w Trzebini i IKEA Kraków. Przybyli również licznie rodzice naszych podopiecznych.
Słuchając Państwa wystąpień i wypowiedzi rośnie w nas nadzieja, że wspólnie będziemy skutecznie pracować nad poprawą warunków życia osób ze spektrum autyzmu. Dziękujemy!