Szkolenie na Farmie

Szkolenie na Farmie

W dniach 6-7 listopada na Farmie Życia odbyło się szkolenie pn. „Dostrzeganie indywidualnych potrzeb osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i odpowiadanie na nie jako element podnoszenia świadczonych usług”.

W szkoleniu, które odbyło się w ramach projektu pn: „Optymalizacja wsparcia dla dorosłych niesamodzielnych osób z autyzmem i ich rodzin” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wzięło udział 19 osób – pracowników Małopolskiego Domu Pomocy Społecznej oraz Dziennego Centrum Aktywności.

Za pełne ciekawych treści, inspirujące do wrażliwości i dostrzegania potencjałów osób z autyzmem wielkie słowa uznania dla prowadzącego dr Andrzeja Wolskiego.