Szkolenie „Strategie zapobiegania i radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi”

Szkolenie „Strategie zapobiegania i radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi”

W dniach 18-20 czerwca gościliśmy na Farmie Życia p. Annę Skierczyńską i p. Wojciecha Sektę – szkoleniowców z firmy MAGIS z Gdańska.

W pierwszym dniu pobytu na Farmie p. Anna i p. Wojciech wizytowali głównie domy naszych mieszkańców, włączając się w niektóre prowadzone z nimi aktywności domowe; towarzyszyli też jednemu z terapeutów/trenerów Dziennego Centrum Aktywności podczas wybranych zajęć odbywających się w Dziennym Centrum Aktywności.

W sobotę i niedzielę miało miejsce szkolenie „STRATEGIE ZAPOBIEGANIA I RADZENIA SOBIE Z SYTUACJAMI KRYZYSOWYMI„, które było dla nas wszystkich bardzo ciekawe, inspirujące i praktyczne. W warsztatach szkoleniowych uczestniczyło ponad 20 osób.

Naszym wspaniałym szkoleniowcom jak i uczestnikom warsztatów należą się słowa wielkiego uznania za aktywny i wytrwały udział w warsztatach, mimo nadzwyczajnych upałów i panującej w sali temperatury.