Wizyta Łukasza Krasonia na Farmie Życia

Wizyta Łukasza Krasonia, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

Wizyta Łukasza Krasonia na Farmie Życia

W środę, 8 maja mieliśmy zaszczyt gościć na naszej Farmie Życia w Więckowicach wyjątkowego gościa – Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych p. Łukasza Krasonia, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Spotkanie zainicjowało bogatą wymianę doświadczeń i dyskusje o przyszłości wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami.

Wśród zaproszonych znaleźli się także p. Bogusława Słońska z PFRON Oddział Małopolski, przedstawiciele władz samorządowych, m.in. wice-starosty p. Wojciech Pogan i p. dyr. PCPR Agnieszka Biela, oraz wójt Gminy Zabierzów, p. Dorota Kęsek. Nie zabrakło również liderów organizacji pozarządowych, w tym Anny Dymnej z Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, Małgorzaty Urbanik z Fundacja im. Brata Alberta, Alicji Loranc z Fundacji Po Mojemu oraz p. Andrzeja Wolskiego z ChSON „Ognisko”.

Spotkanie otworzyła Alina Perzanowska, prezes Fundacji Wspólnota Nadziei, prezentując historię i misję naszej organizacji. P. Minister Krasoń wyraził uznanie dla naszej działalności, a także podzielił się swoimi przemyśleniami na temat obecnych wyzwań i możliwości wsparcia.

Podczas wizyty mieliśmy okazję pokazać gościom nasze domy mieszkalne, pracownie terapii zajęciowej oraz ekologiczne gospodarstwo.
Mamy nadzieję, że apel środowiska o rozwiązania systemowe i wsparcie ustawy o mieszkalnictwie wspomaganym, a także o zwiększenie dofinansowania dla ŚDS-ów i wyważoną strategię deinstytucjonalizacji, będą przyczynkiem do przyszłych zmian, które mogą realnie wpłynąć na życie osób w spektrum autyzmu.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i ciepłą atmosferę. Wierzymy, że wspólne działania przyniosą pozytywne zmiany dla całego środowiska osób z niepełnosprawnościami!