fbpx

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

Projekty

Relacje z zajęć

Zajęcia muzyczne 6 listopada 2017 r.
Uczestnicy projektu „Wspomaganie osoby z autyzmem w palcówce dziennej …”,
ćwiczą dzisiaj umiejętności wokalne.
Projekt finansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.