fbpx

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

Projekty

Zajęcia w ramach pracowni

Zajęcia realizowane w ramach projektu „Wspomaganie osoby z autyzmem w placówce dziennej – tworzenie modelowego rozwiązania” odbywają się w ramach poniższych placówek:
 • Dzienne Centrum Aktywności na „Farmie Życia” w Więckowicach oraz Filia Dziennego Centrum Aktywności w Krakowie prowadzone przez Fundację Wspólnota Nadziei (10 uczestników).
 • Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu, Oddział w Krakowie (2 uczestników).

Zgodnie z założeniami projektowymi zajęcia synchronizowane są z programem placówki oraz realizowane zgodnie z Indywidualnymi Planami Działania, które przygotowane zostały dla poszczególnych uczestników. Zajęcia dostosowane są do potrzeb i umiejętności uczestników.

Zajęcia na terenie DCA i filii DCA realizowane są w ramach następujących pracowni:

 • pracownia biurowa – zajęcia związane z pracami biurowymi i poligraficznymi, nauka kserowania, laminowania, przygotowania prostych etykiet, segregowania dokumentów, niszczenie dokumentów etc. – dostosowane do poziomu funkcjonowania i potrzeb danego BO. Celem zajęć jest zwiększenie samodzielności i nabywanie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania systematycznej samodzielnej pracy. Zajęcia prowadzone są w oparciu o trening umiejętności manualnych, prac precyzyjnych, obsługi podstawowych urządzeń biurowych,
 • pracownia gospodarstwa domowego – zajęcia związane z utrzymaniem porządku i czystości np. sprzątaniem, praniem, układaniem i segregowaniem rzeczy osobistych; samodzielnym przygotowaniem prostego posiłku; nauka nakrywania do stołu, nauka zasad właściwego zachowania się przy stole; nauka podstawowych czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego, planowanie i dokonywanie zakupów dla potrzeb domu, gospodarowanie budżetem, etc. Celem zajęć jest zwiększenie samodzielności poprzez wykonywanie podstawowych prac domowych, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za najbliższe otoczenie, poczucia sprawstwa, nauka samodzielnego planowania oraz dokonywania niezbędnych zakupów, samodzielnego organizowania i troski o przestrzeń domową oraz organizowania czasu wolnego poprzez rozwijanie zainteresowań w zakresie aktywności w obrębie szeroko rozumianego gospodarstwa domowego.
 • pracowania rękodzieła – zajęcia z ceramiki, tzn.: modelowania w glinie, szkliwienia oraz zajęcia prowadzone w ramach innych różnorodnych technik rękodzielniczych niezbędnych dla tworzenia przedmiotów dekoracyjnych i użytku codziennego np. filcowania, tworzenia odlewów gipsowych, wyszywania, tworzenia biżuterii, ozdób choinkowych, kartek, decoupage, quilling. Zajęcia plastyczne, malowanie z wykorzystaniem różnorodnych technik: malowanie węglem, kredką, pastelą, ołówkiem, wycinanki, malowanie na szkle, kolorowanie mandali, malowanie na drewnie, malowanie na płótnie, etc. Celem zajęć jest  rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, wyobraźni, wyrażenie siebie poprzez sztukę, kształtowanie zmysłu estetycznego oraz zainteresowań,. Dzięki zajęciom uczestnicy nabywają umiejętności stosowania różnorodnych technik rękodzielniczych, współpracy i dokładności; rozwijają wyobraźnię oraz  indywidualne pasje i talenty.
 • pracownia komputerowa – nauka obsługi komputera, tworzenia prostych dokumentów, obsługi prostych programów komputerowych, wyszukiwania i selekcji informacji; nauka obsługi innych urządzeń – drukarki, skanera, etc.
 • pracownia ogrodnicza – trening umiejętności pracy fizycznej, przestrzegania zasad bezpieczeństwa, współpracy w zespole, uczenie wykonywania prac ogrodniczych i polowych, oraz wypełniania ról społecznych i zawodowych, nauka wykonywania prostych czynności ogrodniczych i pielęgnacyjnych, przygotowania się do pracy w ogrodzie (odpowiedni ubiór, narzędzia), rozpoznawania roślin, pielenia, prowadzenia nasadzeń, zbierania owoców i warzyw, elementów przetwórstwa; dostosowana do poziomu funkcjonowania i potrzeb danego BO)
 • pracowania edukacyjna – nauka pisania, czytania, nauka języków, gry edukacyjne, np. monopoli, kalambury, puzzle, układanie figur geometrycznych, rozwijanie zainteresowań i pasji, etc.
 • pracownia stolarska – trening umiejętności pracy fizycznej, przestrzegania zasad bezpieczeństwa, współpracy w zespole, uczenie wykonywania prostych prac stolarskich i naprawczych, oraz wypełniania ról społecznych i zawodowych, nauka wykonywania prostych czynności związanych z obróbką drewna, przygotowania się do pracy w stolarni (odpowiedni ubiór, narzędzia), organizowania stanowiska pracy swojego i współpracowników, rozpoznawania, nazywania i stosowania narzędzi, urządzeń i materiałów stolarskich, montażowych i wykończeniowych, dobierania elementów, ćwiczenie w zakresie koncentracji uwagi, motoryki małej, rozwijanie pasji i zainteresowań.
 • zajęcia uspołeczniające – rehabilitacja społeczna: spacery, wyjścia do muzeów, kawiarni, wyjścia na koncerty, zwiedzanie Krakowa i okolic, wyjścia do zoo, wspólne pikniki, uczestnictwo w wyjściach do miejsc publicznych, wycieczkach krajoznawczych, imprezach kulturalnych, sportowych i masowych, uczestnictwo w życiu społecznym, kształtowanie właściwych i aktywnych zachowań społecznych i obywatelskich, kształtowanie umiejętności korzystania z usług publicznych, instytucji i urzędów, umiejętności związane z dbaniem o zdrowie, umiejętność poruszania się w przestrzeni publicznej, korzystania ze środków transportu, przestrzegania przepisów, zasad, zwyczajów i norm kulturowych, trening umiejętności komunikacyjnych w ramach komunikacji społecznej, nawiązywania i podtrzymywania znajomości i relacji towarzyskich, więzów rodzinnych, korzystania i egzekwowania należnych osobom niepełnosprawnym praw i uprawnień, korzystania z różnorakich usług. Dodatkowo uczestnicy trenują umiejętności gospodarowania budżetem poprzez dokonywanie racjonalnych zakupów w punktach handlowych.
 • zajęcia w zakresie czynności życia codziennego i samoobsługi – trening umiejętności dbania o higienę, zdrowie, kondycję fizyczną, właściwą dietę, wygląd, odzież i własny pozytywny wizerunek. Dodatkowo rehabilitacja ruchowa z elementami fizjoterapii – indywidualne zajęcia ruchowe i ogólno rozwijające fizycznie, mające na celu poprawę ogólnej sprawności i kondycji fizycznej, także zabiegi pielęgnacyjne i kosmetyczne – dostosowane do poziomu funkcjonowania i potrzeb danego BO.

W obrębie działań prowadzonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy, BO uczestniczą w następujących zajęciach:

 • trening samoobsługi – ćwiczenie samodzielności w zakresie ubierania i rozbierania się – zdejmowanie i ubieranie butów, kurtek, czapek, rękawiczek, mycia rąk, samodzielnego korzystania z toalety, używania dezodorantu, nauka samodzielnego przygotowywania prostych posiłków i nakrywania do stołu; ćwiczenie samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków;
 • ,,Kącik urody” – trening samoobsługi ćwiczenie umiejętności czesania włosów i wykonywania prostych fryzur, kremowania twarzy i rąk, malowania paznokci;
 • zajęcia muzyczne – słuchanie muzyki, granie na instrumentach: bębenki, marakasy, tamburyn, grzechotki, tańczenie;
 • zajęcia ruchowe – ćwiczenia na siłowni na świeżym powietrzu, ćwiczenia ogólnorozwojowe – tory przeszkód, ćwiczenia na drabinkach, aerobik, granie w piłkę, spacery;
 • trening umiejętności społecznych – zakupy w sklepie, zakupy w sklepie samoobsługowym, ćwiczenie umiejętności właściwego zachowywania się w miejscach publicznych;
 • zajęcia w pracowni plastycznej/ technicznej – wykonywanie prac plastycznych, technicznych z wykorzystaniem różnych technik, materiałów plastycznych;
 • trening czynności porządkowych – nauka sprzątania, posługiwania się szczotką i szufelką, wycierania kurzu, ścierania stołu, obsługi pralki, wieszania i składania prania, mycia naczyń, wkładania i wyjmowania naczyń ze zmywarki;
 • stymulacja sensoryczna – zapachowa, dotykowa, smakowa, wzrokowa;
 • trening organizacji czasu wolnego – nauka samodzielnego organizowania sobie czasu wolnego, w tym: rozwijania zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem, udziału w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych;
 • zajęcia relaksacyjne – słuchanie muzyki relaksacyjnej, nauka wyciszania się;
 • trening komunikacji – odbywający się w sytuacjach naturalnych, przy przeprowadzaniu poszczególnych zajęć;
 • spacery i wyjścia uspołeczniające

Poniżej zamieszczamy zdjęcia z realizowanych zajęć.