fbpx

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

Projekty

Zamówienia w ramach projektu

Informacja o zakończeniu postępowania oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty:
W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wyłonienia wykonawcy na przeprowadzenie audytu zewnętrznego realizowanego przez Zamawiającego zadania pn. „Wspomaganie osoby z autyzmem w placówce dziennej – tworzenie modelowego rozwiązania” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, informujemy, że do Fundacji Wspólnota Nadziei wpłynęła 1 oferta.
W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono wykonawcę usługi – DPC A. Danylczenko i spółka Sp. J., ul. Armii Krajowej 15/7, 45-071 Opole. Oferta spełnia wymogi formalne określone w zapytaniu ofertowym, cena przedstawionej oferty jest najniższa.

***

Zapraszamy potencjalnych wykonawców do składania ofert na przeprowadzenie audytu zewnętrznego realizowanego przez zamawiającego zadania pn. „Wspomaganie osoby z autyzmem w placówce dziennej – tworzenie modelowego rozwiązania” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w terminie do dnia 28 lutego 2018 r. do godziny 10.00.
Szczegóły w załączonym dokumencie:

***

Informacja o zakończeniu postępowania:

W związku z przeprowadzonym postępowaniem dotyczącym wyłonienia wykonawcy na przeprowadzenie szkoleń tematycznych z zakresu pracy z dorosłymi osobami z autyzmem, dotyczy zadania pn. „Wspomaganie osoby z autyzmem w placówce dziennej – tworzenie, modelowego rozwiązania”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informujemy, że do Fundacji Wspólnota Nadziei wpłynęła 1 oferta.
Cena ofertowa przekroczyła koszt zaplanowany w budżecie projektu.
W wyniku przeprowadzonego postępowania nie wyłoniono Wykonawcy.
***
Uprzejmie informujemy, że termin składania ofert na przeprowadzenie szkoleń tematycznych z zakresu pracy z dorosłymi osobami z autyzmem, w ramach projektu „Wspomaganie osoby z autyzmem w placówce dziennej – tworzenie modelowego rozwiązania”, został przedłużony do 21 sierpnia 2017 roku.

***

Zapraszamy potencjalnych wykonawców do składania ofert na przeprowadzanie szkoleń tematycznych z zakresu pracy z dorosłymi osobami z autyzmem, dotyczy zadania pn. „Wspomaganie osoby z autyzmem w placówce dziennej – tworzenie modelowego rozwiązania”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – w terminie do dnia 17 sierpnia 2017 roku.

Szczegóły w załączonym dokumencie.

***

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

W związku z przeprowadzonym postępowaniem dotyczącym wyłonienia wykonawcy na przeprowadzanie diagnozy uczestników projektu (beneficjentów ostatecznych projektu) za pomocą narzędzia TTAP, Profil umiejętności zawodowych i społecznych TEACCH, dotyczy zadania pn. „Wspomaganie osoby z autyzmem w placówce dziennej – tworzenie, modelowego rozwiązania”, informujemy, że iż z Wykonawcą, Natalią Gumińską, ul. 3 maja 48/5, 41-800 Zabrze, zawarto umowę w dniu 1 czerwca 2017 roku.

***
Informacja o zakończeniu postępowania:

W związku z przeprowadzonym postępowaniem dotyczącym wyłonienia wykonawcy na przeprowadzanie diagnozy uczestników projektu (beneficjentów ostatecznych projektu) za pomocą narzędzia TTAP, Profil umiejętności zawodowych i społecznych TEACCH, dotyczy zadania pn. „Wspomaganie osoby z autyzmem w placówce dziennej – tworzenie, modelowego rozwiązania”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informujemy, że do Fundacji Wspólnota Nadziei wpłynęła 1 oferta.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono wykonawcę usługi – Natalia Gumińska, ul. 3 maja 48/5, 41-800 Zabrze.

Oferta spełnia wymogi formalne określone w zapytaniu ofertowym, cena przedstawionej oferty jest najniższa.

***
Informujemy, iż w zapytaniu z dnia 09 maja 2107 roku dokonano drobnej korekty w załączniku nr 2.
Korekta dotyczy nazewnictwa. Słowo “zleceniobiorca” zastąpiono słowem “zamawiający”.

Ofertę należy złożyć na zaktualizowanym załączniku.

***
Zapraszamy potencjalnych wykonawców do składania ofert na przeprowadzanie diagnozy uczestników projektu (beneficjentów ostatecznych projektu) za pomocą narzędzia TTAP , Profil umiejętności zawodowych i społecznych TEACCH,  dotyczy zadania pn. „Wspomaganie osoby z autyzmem w placówce dziennej – tworzenie modelowego rozwiązania”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – w terminie do dnia 19 maja 2017 roku.

Szczegóły w załączonym dokumencie.

***

Informacja o zakończeniu postępowania:

W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wyłonienia wykonawcy na wykonanie dostawy artykułów spożywczych dla osób niepełnosprawnych z autyzmem, będących uczestnikami realizowanego przez zamawiającego zadania pn. „Wspomaganie osoby z autyzmem…”, informujemy, że w toku przeprowadzonego postępowania do Fundacji nie wpłynęła żadna oferta.

***
Zapraszamy potencjalnych wykonawców do składania ofert na wykonanie dostawy artykułów spożywczych dla osób niepełnosprawnych, będących uczestnikami realizowanego przez zamawiającego zadania pn. „Wspomaganie osoby z autyzmem w placówce dziennej – tworzenie modelowego rozwiązania”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w terminie do dnia 21 kwietnia 2017 r, do godziny 10.00.
Szczegóły w załączonym dokumencie.
***
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wyłonienia wykonawcy na wykonanie usługi transportu dla osób niepełnosprawnych z autyzmem, będących uczestnikami realizowanego przez zamawiającego zadania pn. „Wspomaganie osoby z autyzmem …” informujemy:

 z wykonawcą Radio Taxi PARTNER Sp. z o.o.,  ul. Władysława Jagiełły 20/1,  31-711 Kraków, zawarto umowę w dniu 08.05.2017 r. (realizacja części II i III zamówienia)
 z wykonawcą Piotr Brzózka, Usługi transportowe, ul. Żbicka 51, 32-065 Krzeszowice., zawarto umowę w dniu 08.05.2017 r. (realizacja części I zamówienia)

***
Informacja o zakończeniu postępowania oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty:

W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wyłonienia wykonawcy na wykonanie usługi transportu dla osób niepełnosprawnych z autyzmem, będących uczestnikami realizowanego przez zamawiającego zadania pn. „Wspomaganie osoby z autyzmem …”, informujemy, iż w ramach poszczególnych części wpłynęły następujące oferty:

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA:

Piotr Brzózka, Usługi transportowe, ul. Żbicka 51, 32-065 Krzeszowice.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, wyłoniono wykonawcę usługi: Piotr Brzózka, Usługi transportowe, ul. Żbicka 51, 32-065 Krzeszowice.
Oferta spełnia wymogi formalne określone w zapytaniu ofertowym, cena przedstawionej oferty jest najniższa.

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA:

Radio Taxi PARTNER Sp. z o.o.,  ul. Władysława Jagiełły 20/1,  31-711 Kraków.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, wyłoniono wykonawcę usługi – Radio Taxi PARTNER Sp. z o.o.,  ul. Władysława Jagiełły 20/1,  31-711 Kraków. Oferta spełnia wymogi formalne określone w zapytaniu ofertowym, cena przedstawionej oferty jest najniższa.

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA:

Radio Taxi PARTNER Sp. z o.o.,  ul. Władysława Jagiełły 20/1,  31-711 Kraków.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, wyłoniono wykonawcę usługi – Radio Taxi PARTNER Sp. z o.o.,  ul. Władysława Jagiełły 20/1,  31-711 Kraków. Oferta spełnia wymogi formalne określone w zapytaniu ofertowym, cena przedstawionej oferty jest najniższa.

***

Zapraszamy potencjalnych wykonawców do składania ofert na wykonanie usługi specjalistycznego transportu dla osób niepełnosprawnych z autyzmem, będących uczestnikami realizowanego przez zamawiającego zadania pn. „Wspomaganie osoby z autyzmem w placówce dziennej – tworzenie modelowego rozwiązania” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w terminie do dnia 21 kwietnia 2017 r.
do godz. 10:00.

Szczegóły w załączonym dokumencie.

***
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wyłonienia wykonawcy na przeprowadzenie audytu zewnętrznego realizowanego przez Zamawiającego zadania pn. „Wspomaganie osoby z autyzmem …” , informujemy że z wykonawcą DPC A. Danylczenko i spółka Sp. J., ul. Armii Krajowej 15/7, 45-071 Opole zawarto umowę w dniu 2017-03-07.

Informacja o zakończeniu postępowania oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty:

W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wyłonienia wykonawcy na przeprowadzenie audytu zewnętrznego realizowanego przez Zamawiającego zadania pn. „Wspomaganie osoby z autyzmem w placówce dziennej – tworzenie modelowego rozwiązania” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, informujemy, że do Fundacji Wspólnota Nadziei wpłynęła 1 oferta.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono wykonawcę usługi – DPC A. Danylczenko i spółka Sp. J., ul. Armii Krajowej 15/7, 45-071 Opole. Oferta spełnia wymogi formalne określone w zapytaniu ofertowym, cena przedstawionej oferty jest najniższa.

Zapraszamy potencjalnych wykonawców do składania ofert na przeprowadzenie audytu zewnętrznego realizowanego przez zamawiającego zadania pn. „Wspomaganie osoby z autyzmem w placówce dziennej – tworzenie modelowego rozwiązania” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w terminie do dnia 28 lutego 2017 r. do godziny 10.00.

Szczegóły w załączonym dokumencie:

Zapytanie ofertowe. Audyt zewnetrzny. Wspomaganie osoby z autyzmem.

***
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wyłonienia wykonawcy na przeprowadzanie szkoleń z pierwszej pomocy, w ramach realizowanego przez zamawiającego zadania pn. „Wspomaganie osoby z autyzmem …” informujemy, że z wykonawcą – NATAMED, Daniel Śliwiński, Wybrzeże 40c/1, 37-750 Dubiecko, zawarto umowę w dniu 10.08.2016 r.

Informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 17.06.2016, dotyczące przeprowadzania szkoleń z pierwszej pomocy w ramach projektu: „Wspomaganie osoby z autyzmem w placówce dziennej – tworzenie modelowego rozwiązania”, wpłynęło dziesięć ofert.

Poniżej zamieszczamy  listę oferentów wraz z  uzyskaną oceną:

Lp. Oferent Kryterium oceny: cena brutto za godzinę szkolenia Kryterium oceny: doświadczenie w realizacji szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy z ostatnich 3 lat Uzyskana punktacja za kryterium: cena brutto za godzinę szkolenia Uzyskana punktacja za kryterium: doświadczenie w realizacji szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy z ostatnich 3 lat SUMA
1 NATAMED, Daniel Śliwiński
Wybrzeże 40c/1, 37-750 Dubiecko
43,00 12 70,00 30 100,00
2 SEKA S. A
Oddział Kraków
ul. Wrocławska 75, 30-011 Kraków
87,00 12 34,60 30 64,60
3 Centrum Szkoleniowo-Medyczne
LIFE SUPPORT Maciej Michałowski
ul. Porucznika “Ostrego” 16, 26-600 Radom
95,00 11 31,68 30 61,68
4 Centrum Szkoleń Bernaccy s.c.
Katarzyna Bernacka, Adrian Bernacki
Aleja 700-lecia 17, 87-720 Raciążek
100,00 12 30,10 30 60,10
5 Małopolski Oddział Okręgowy
Polskiego Czerwonego Krzyża
ul. Studencka 19, 31-116 Kraków
112,5 12 26,76 30 56,76
6 QBA-MED. Praktyka Medyczna
Jakub Wojciechowski
ul. Chabrowa 8, 55-003 Nadolice Wielkie
90,00 9 33,44 20 53,44
7 CENTRUM SZKOLEŃ RATOWNICZYCH, Piotr Wyrwa, 34-600 Limanowa , ul. Łazarskiego 5 98,00 5 30,71 20 50,71
8 ProEdukacja
Centrum Kursowe w Katowicach Paweł Serwa
ul. Warszawska 3, 40-009 Katowice
75,00 3 40,13 10 50,13
9 Centrum Ratownictwa SP. z o.o.
ul. Długa 16B lok.93,
53-658 Wrocław
195,00 12 15,44 30 45,44
10 Świętokrzyskie Centrum Usługowo-Szkoleniowe “PEAN” Dawid Wesołowski
27-415 Kunów, ul. Kaznodziejska 11
120,00 10 25,08 20 45,08

Informujemy, iż wprowadzono drobne zmiany w treści zapytania na przeprowadzenie szkolenia z pierwszej pomocy – dotyczy zadania pn. „Wspomaganie osoby z autyzmem w placówce dziennej – tworzenie modelowego rozwiązania”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W związku z powyższym faktem, termin składania ofert przedłużony został do 27.06.2016.

Zmieniono następujące zapisy:

  • §  Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy muszą spełniać następujące wymagania (punkt 1 zapytania) zmieniono zapisy w punkcie 5 i 4 na:
  1. zakres merytoryczny szkolenia musi odpowiadać wytycznym Europejskiej Rady Resuscytacji
  2. szkolenie musi przeprowadzić osoba posiadająca uprawnienia/wykształcenie niezbędne do prowadzenia szkolenia z pierwszej pomocy
  • §  Skorygowano zapis dotyczący certyfikatów (punkt 1 zapytania) na:
    Każdy uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat o odbyciu szkolenia.
  • Listy obowiązkowych załączników do oferty (punkt 7 zapytania), skorygowano zapis w podpunkcie „d”na:
    CV trenera, który będzie prowadził szkolenie i/lub zaświadczenie o ukończeniu kursu Instruktora Pierwszej Pomocy (kopia, potwierdzona za zgodność z oryginałem).

Szczegóły w załączonym dokumencie.

Zapraszamy potencjalnych wykonawców do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia z pierwszej pomocy – dotyczy zadania pn. „Wspomaganie osoby z autyzmem w placówce dziennej – tworzenie modelowego rozwiązania”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych –  w terminie do dnia 23 czerwca 2016 roku.

Szczegóły w załączonym dokumencie.

***
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wyłonienia wykonawcy na przeprowadzanie szkoleń specjalistycznych z zakresu pracy z dorosłymi osobami z autyzmem,  w ramach realizowanego przez zamawiającego zadania pn. „Wspomaganie osoby z autyzmem …” informujemy, że z wykonawcą – FUNDACJA SYNAPSIS, ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa  – zawarto umowę w dniu 20.07.2016 r.

Informacja o zakończeniu postępowania oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty:

W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wyłonienia wykonawcy na przeprowadzanie szkoleń specjalistycznych z zakresu pracy z dorosłymi osobami z autyzmem,  w ramach realizowanego przez zamawiającego zadania pn. „Wspomaganie osoby z autyzmem …”, do Fundacji wpłynęły 2  oferty.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, wyłoniono wykonawcę usługi – FUNDACJA SYNAPSIS, ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa. Oferta kompletna, spełnia wymogi formalne. Oferent przedstawił dokumenty potwierdzające doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w obszarze tematycznym zgodnym z przedmiotem zamówienia określone w zapytaniu ofertowym.

Zapraszamy potencjalnych wykonawców do składania ofert na przeprowadzanie szkoleń specjalistycznych z zakresu pracy z dorosłymi osobami z autyzmem, dotyczy zadania pn. „Wspomaganie osoby z autyzmem w placówce dziennej – tworzenie modelowego rozwiązania”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych –  w terminie do dnia 23 maja 2016 roku.

Szczegóły w załączonym dokumencie.

***
Informacja o zakończeniu postępowania:

W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wyłonienia wykonawcy na przeprowadzanie diagnozy uczestników projektu (beneficjentów ostatecznych projektu) za pomocą narzędzia TTAP, Profil umiejętności zawodowych i społecznych TEACCH, będących uczestnikami realizowanego przez zamawiającego zadania pn. „Wspomaganie osoby z autyzmem…”, informujemy, że w toku przeprowadzonego postępowania do Fundacji nie wpłynęła żadna oferta.

Zapraszamy potencjalnych wykonawców do składania ofert na przeprowadzanie diagnozy uczestników projektu (beneficjentów ostatecznych projektu) za pomocą narzędzia TTAP , Profil umiejętności zawodowych i społecznych TEACCH – dotyczy zadania pn. „Wspomaganie osoby z autyzmem w placówce dziennej – tworzenie modelowego rozwiązania”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – w terminie do dnia 17 maja 2016 roku.

Szczegóły w załączonym dokumencie.

***
Informacja o zakończeniu postępowania:
W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wyłonienia wykonawcy na wykonanie dostawy artykułów spożywczych dla osób niepełnosprawnych z autyzmem,
będących uczestnikami realizowanego przez zamawiającego zadania pn. „Wspomaganie osoby z autyzmem…”, informujemy, że w toku przeprowadzonego postępowania do Fundacji nie wpłynęła żadna oferta.
Zapraszamy potencjalnych wykonawców do składania ofert na wykonanie dostawy artykułów spożywczych dla osób niepełnosprawnych, będących uczestnikami realizowanego przez zamawiającego zadania pn. „Wspomaganie osoby z autyzmem w placówce dziennej – tworzenie modelowego rozwiązania”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w terminie do dnia 19 kwietnia 2016 r, do godziny 12.00.

Szczegóły w załączonym dokumencie.

***
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wyłonienia wykonawcy na wykonanie usługi transportu dla osób niepełnosprawnych z autyzmem, będących uczestnikami realizowanego przez zamawiającego zadania pn. „„Wspomaganie osoby z autyzmem …” informujemy, że z wykonawcą Radio Taxi PARTNER Sp. z o.o.,  ul. Władysława Jagiełły 20/1,  31-711 Kraków zawarto umowę w dniu 15.04.2016 r.

Informacja o zakończeniu postępowania oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty:

W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wyłonienia wykonawcy na wykonanie usługi transportu dla osób niepełnosprawnych z autyzmem, będących uczestnikami realizowanego przez zamawiającego zadania pn. „Wspomaganie osoby z autyzmem …”, do Fundacji wpłynęła 1 oferta: Radio Taxi PARTNER Sp. z o.o.,  ul. Władysława Jagiełły 20/1,  31-711 Kraków.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, wyłoniono wykonawcę usługi – Radio Taxi PARTNER Sp. z o.o.,  ul. Władysława Jagiełły 20/1,  31-711 Kraków. Oferta spełnia wymogi formalne określone w zapytaniu ofertowym, cena przedstawionej oferty jest najniższa.

Zapraszamy potencjalnych wykonawców do składania ofert na wykonanie usługi specjalistycznego transportu dla osób niepełnosprawnych z autyzmem, będących uczestnikami realizowanego przez zamawiającego zadania pn. „Wspomaganie osoby z autyzmem w placówce dziennej – tworzenie modelowego rozwiązania” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w terminie do dnia 13 kwietnia 2016 r.

Szczegóły w załączonym dokumencie.

***
Zapraszamy do składania ofert na realizację usługi audytu zewnętrznego projektu pn. “Wspomaganie osoby z autyzmem w placówce dziennej – tworzenie modelowego rozwiązania” w terminie do dnia 2 marca 2016 r.

Szczegóły w załączonym dokumencie.