Włącz pay-roll

Payroll polega na jednorazowej i dobrowolnej deklaracji pracownika o comiesięcznym przekazywaniu określonej kwoty z pensji na konto Fundacji.

Dział księgowości firmy uwzględnia decyzję pracowników przy sporządzaniu listy płac – odlicza zadeklarowaną sumę od poborów i przekazuje Fundacji jako darowiznę celową. Pracownik w każdym momencie może taką deklarację odwołać, zmienić wysokość darowizny lub jej przeznaczenie.

Na podstawie deklaracji pracodawca (np. księgowa, dział kadr) z Twojej pensji przekazywać będzie w każdym miesiącu na rzecz „Klubu Przyjaciół Farma Życia” zadeklarowaną przez Ciebie kwotę.

W kolejnym roku kalendarzowym pracownicy otrzymują od działu księgowości zaświadczenie o sumie przekazanych w poprzednim roku darowizn (możliwość odliczenia tych kwot od dochodu w rocznym rozliczeniu PIT).

Jeśli jesteś właścicielem firmy i chciałbyś włączyć w swojej firmie CSR (np. pay-roll) we współpracy z Fundacją Wspólnota Nadziei, zapraszamy do kontaktu: biuro@farma.org.pl


Jak włączyć pay-roll w swoim miejscu pracy (Firmie lub Instytucji)?

Jeśli jesteś pracownikiem firmy, to możesz przystąpić do formuły pay-roll sam lub z innymi współpracownikami.

Wystarczy zrobić trzy małe kroki:

Krok 1 Pobierz Deklaracja pay roll Farma Życia, wypełnij i podpisz deklarację. Skopiuj/zeskanuj deklarację.
Krok 2 Oryginał deklaracji przekaż do działu księgowości/kadr w swoim miejscu pracy.
Krok 3 Kopię/skan deklaracji prześlij na podany w niej adres mailowy Fundacji.