Wolontariat pracowniczy

Wolontariat pracowniczy jest to idea polegająca na angażowaniu się pracowników danej firmy czy organizacji w działalność wolontariacką. W ramach wolontariatu pracownicy – wolontariusze świadczą różnego rodzaju prace na rzecz organizacji społecznych, potrzebujących, zdobywając przy tym nowe doświadczenia i umiejętności. Firma z kolei, angażując się w wolontariat pracowniczy, wspiera swoich pracowników poprzez: przeznaczenie określonego czasu pracy na działalność społeczną, przekazując pomoc rzeczową, oferując wsparcie logistyczne i finansowe czy organizując konkursy.
Wolontariat pracowniczy to bardzo pożyteczna i ciekawa forma współpracy organizacji społecznych ze środowiskiem biznesu, przynosząca obopólne korzyści. Dla organizacji społecznych jest to pomoc w realizacji konkretnych działań, potrzeb, dla firm jest to okazja do włączenia się w działania ukazujące jej zaangażowanie w społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR). Jest to również możliwość:

 • aktywnego włączenia pracowników w działania społeczne podejmowane przez firmę,
 • stworzenia pracownikom możliwości zaangażowania społecznego,
 • wykorzystania przez pracowników swojej wiedzy i kompetencji na rzecz organizacji pozarządowych,
 • nabycia przez pracowników nowej wiedzy i umiejętności, które mogą się przydać także w ich codziennej pracy,
 • wzmocnienia poczucia więzi pracowników z firmą oraz integracja między pracownikami;

Zapraszamy jeśli Państwa firma gotowa jest do bezpośredniego zaangażowania się w sprawy naszej społeczności, a tym samym poprzez swoje społeczne zaangażowanie wypełniać postulaty Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą zrobić w życiu coś więcej, mają pomysły, zapał i chęć do pracy w przyjaznym zespole. 

Potrzebujemy:

 • pomocy w bezpośredniej pracy z osobami dorosłymi z autyzmem,
 • pomocy przy pracach ogrodniczych w sezonie wiosennym, letnim i jesiennym,
 • wsparcia w organizacji imprez okolicznościowych (majówek, pikników), konkursów, itd.
 • wsparcia specjalistycznego m.in.: prawnego, informatycznego, marketingowego,
 • pomocy w remoncie i odnowieniu pomieszczeń w budynkach Farmy Życia oraz altan i sprzętu w obrębie Gospodarstwa Ekologicznego i Centrum Rekreacji Plenerowej.

Zapewniamy:

 • szkolenie dla wolontariuszy,
 • możliwość korzystania ze sprzętu biurowego i Internetu,
 • materiały, ewentualnie ubrania robocze czy wyżywienie.

Zgłoszenia i wiadomości proszę przesyłać na adres: 

Fundacja Wspólnota Nadziei
Więckowice, ul. Ogrodowa 17
32-082 Bolechowice

Koordynator wolontariuszy

Anna Gajewska
e-mail: biuro@farma.org.pl
tel. 606 837 302 (biuro Fundacji)