Zostań Wolontariuszem!


Dlaczego warto być u nas Wolontariuszem?

  • Realnie pomożesz!
  • Nauczysz się nowych rzeczy, zdobędziesz praktyczne umiejętności!
  • Poznasz ciekawych ludzi!
  • Sprawdzisz się w różnych sytuacjach np. zweryfikujesz, czy praca, którą chciałbyś wykonywać w przyszłości jest dla Ciebie odpowiednia!
  • Doświadczyć nowych pozytywnych emocji i przeżyć, lepiej poznasz siebie, rozwiniesz się!
  • Będziesz mieć satysfakcję, że dzięki Twojej pomocy, innym jest lżej, lepiej im się żyje

Aktualnie poszukujemy Wolontariuszy do:

  • pomocy w pracach biurowych,
  •  pomocy w opiece nad mieszkańcami – osobami dorosłymi z autyzmem – na wypadek wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego spowodowanego przez Covid-19 w placówce,
  • pomocy w pracach w gospodarstwie ekologicznym, wolontariuszy do współpracy przy akcjach charytatywnych, kiermaszach, zbiórkach publicznych itp.

Poszukujemy osób pełnoletnich, zaangażowanych, dobrze zorganizowanych, odpowiedzialnych, wrażliwych, kreatywnych. Szczególnie cenne będą dla nas takie cechy jak umiejętności komunikacyjne oraz umiejętność pracy w grupie.Zostań naszym Wolontariuszem!

Pobierz FORMULARZ , wypełnij i prześlij do nas pocztą lub mailem na adres: biuro@farma.org.plCo to jest wolontariat?

Wolontariat to bezpłatne, świadome i bezinteresowne działanie na rzecz innych, wykraczające poza związki rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie.

Wolontariusz to osoba, która ochotniczo (z własnej woli, chęci, przekonań) i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz placówek i w zakresie określonym w specjalnej ustawie – “Ustawie o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Decydując się na rozpoczęcie pracy w charakterze wolontariusza, zapewne zadajesz sobie pytania: 

„Czy nadaję się do tej roli? Czy posiadam odpowiednie umiejętności i kwalifikacje, które pomogą mi w tej pracy, czy dysponuję wystarczającą ilością czasu, czy jestem w odpowiednim wieku?”

Tych wątpliwości jest wiele, a odpowiedź jedna i prosta:

– Każdy może być wolontariuszem!

Pamiętaj, jeśli jesteś niepełnoletni, musisz uzyskać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie takiej działalności. Jeśli jesteś np. osobą niepełnosprawną, jesteś na emeryturze, pracujesz zawodowo, Ciebie również bardzo potrzebujemy.

Zawsze jest ktoś, kto czeka na Twoją pomoc, uśmiech, poradę, zawsze jest praca, którą możesz pomóc wykonać w wymiarze, jaki jest dla Ciebie dogodny. Ważne, aby zajęcie było dostosowane do Twoich możliwości i czasu, a o to zadbamy.

Podejmując pracę jako wolontariusz masz prawo do okresu próbnego. Okres próbny i czas jego trwania powinieneś uzgodnić z koordynatorem wolontariatu w naszej Fundacji. 

Ten czas to możliwość poznania pracowników, specyfiki placówki, podopiecznych, wymagań w stosunku do Ciebie.

Z drugiej strony jest to doskonały okres na zweryfikowanie własnych oczekiwań i słuszności wyboru miejsca pracy, wymagań w stosunku do Ciebie.

Jeśli jesteś pewny dokonanego wyboru, to czas na trochę biurokracji i sformalizowanie Twojej współpracy z placówką.

W tym celu powinieneś zawrzeć umowę o współpracy – „Porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontariackich”.

Jest ono wymagane przez przepisy Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W porozumieniu określone zostaną m.in. Twoje prawa i obowiązki, zakres i czas wykonywania świadczeń oraz inne kwestie ważne dla Ciebie i placówki z punktu widzenia realizacji zadań, których się podejmiesz.

Porozumienie zagwarantuje Ci stosowne ubezpieczenie (polisę) od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Więcej informacji znajdziesz w Poradniku prawnym.

Będąc Wolontariuszem powinieneś przestrzegać zasad – to zasady etyczne zawarte w Karcie Etycznej Wolontariusza.

To wszystko jest prostsze, niż się wydaje!

Przygoda z Wolontariatem pozytywnie Cię zaskoczy.

Dołącz do naszego Zespołu! Zapraszamy!


Koordynator wolontariuszy

Anna Gajewska
e-mail: biuro@farma.org.pl
tel. 606 837 302 (biuro Fundacji)