Spektrum autyzmu

Co to jest Spektrum autyzmu?

Autyzm opisywany jest zazwyczaj, jako indywidualny, odmienny od typowego (statystycznie dominującego w populacji) przebieg rozwoju dziecka i trwające przez całe, także dorosłe życie skutki tej odmienności w różnych obszarach codziennego i społecznego funkcjonowania. Dlatego mówi się, że „z autyzmu się nie wyrasta”.

W ujęciu medycznym autyzm to zaburzenie neurorozwojowe, klasyfikowane jako „całościowe zaburzenie rozwoju” (WHO: ICD-10) lub „zaburzenie należące do spektrum autyzmu” (APA: DSM 5).

Jako jego przyczyny wskazuje się zarówno czynniki genetyczne, jak i środowiskowe, zatem jego etiologia jest wieloczynnikowa. Charakteryzuje go też zmienny stopień nasilenia objawów. Oznacza to, że każda osoba w spektrum autyzmu jest specyficzna i niepowtarzalna w „swoim spektrum”.

Nasza wiedza na temat autyzmu zmienia się i rozwija. W ramach nauk medycznych wciąż jednak nie dysponujemy zadowalającą jednolitą teorią zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD – Autism Spectrum Disorder).

Sposób rozpoznawania autyzmu nie jest powszechnie ujednolicony, co niekiedy wpływa na wieloznaczność użycia tego pojęcia i niezgodności (różnice) w zakresie danych statystycznych odnośnie liczby osób w spektrum np. w Europie i USA.

Różne “spojrzenia” na autyzm uzupełniają się wzajemnie, a elementem który spaja oba nurty jest KARTA PRAM OSÓB Z AUTYZMEM i wartości, które jej i nam przyświecają.


Zobacz jak działa Farma Życia


Raport Fundacji


 

Osoby ze spektrum autyzmu


 


Cechy charakterystyczne autyzmuPolecamy strony www i blogi


 


Gdzie szukać pomocy w Małopolsce