Niech się spełnią. Wsparcie dla dorosłych potrzebne od zaraz

Niech się spełnią. Wsparcie dla dorosłych potrzebne od zaraz

Niech się spełnią. Wsparcie dla dorosłych potrzebne od zaraz

Autyzm definiuje życie coraz większej liczby osób na całym świecie. Debata publiczna i dostępne zasoby skupiają się głównie na dzieciach z ASD, podczas gdy potrzeby dorosłych osób często pozostają pomijane. Rusza ogólnopolska kampania „Niech się spełnią”, która ma na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na życiowych wyzwaniach, z jakimi muszą się zmagać dorosłe osoby w spektrum autyzmu oraz wzmocnienie empatii wobec potrzeb ich rodzin.

Fundacja Wspólnota Nadziei prowadzi Farmę Życia – ośrodek pobytu stałego w Więckowicach koło Krakowa oraz centrum terapii, rehabilitacji, aktywizacji zawodowej i społecznej (Dzienne Centrum Aktywności) dla dorosłych osób niepełnosprawnych z autyzmem.

„- Świadomość społeczeństwa na temat autyzmu stale rośnie, ale niestety wciąż brakuje skoordynowanych programów i środków wsparcia, zwłaszcza dla dorosłych. Problem polega na tym, że wiele dostępnych zasobów skupia się głównie na dzieciach i młodzieży, podczas gdy potrzeby dorosłych osób z autyzmem często są pomijane lub niedostatecznie uwzględniane. Farma Życia to obecnie jedyne miejsce w Polsce, które łączy w sobie funkcje specjalistycznej placówki z miejscem zamieszkania na stałe, czyli domem. Staramy się zapewnić nie tylko godne miejsce do życia, lecz także kompleksowe rozwiązania, które uwzględnią cały zakres potrzeb tych osób – od terapii i wsparcia społecznego po możliwości rozwoju zawodowego i niezależnego życia. Jednak to tylko kropla w morzu potrzeb, dlatego kampanie takie jak Niech się spełnią” są niezwykle istotne w budowaniu świadomości społecznej i mobilizowaniu do tworzenia zmian systemowych” – mówi Alina Perzanowska, prezeska Fundacji Wspólnota Nadziei.

Jak można przeczytać w raporcie “Dokąd zmierza system wsparcia nad dorosłymi osobami z ASD w Polsce” przygotowanym przez Fundację, brak znajomości dokładnej liczby dorosłych osób z autyzmem w Polsce znacznie utrudnia wprowadzenie skutecznych regulacji prawnych i dostosowanie systemu wsparcia. Bez dokładnych danych trudno jest opracować adekwatne strategie i alokować odpowiednie środki finansowe. Dlatego całe przedsięwzięcie ma także na celu dotarcie z informacją o Fundacji i jej działaniach do szerszej grupy osób, które jeszcze nie słyszały o organizacji. W ramach inicjatywy stworzono spot reklamowy ukazujący, jak wyglądają realia osób w spektrum oraz ich rodzin. Klip „Niech się spełnią” już teraz można obejrzeć na portalu YouTube. Kampania będzie się toczyła równolegle w mediach tradycyjnych, internetowych i społecznościowych.

„Nie dla każdego życzenia brzmią tak samo” – słyszymy w teaserach promujących ogólnopolską kampanię społeczną „Niech się spełnią”. Co to oznacza? Osobom niepełnosprawnym przysługuje prawo do edukacji, obowiązujące do ukończenia przez nie 24 roku życia. Po skończeniu nauki jedynym świadczeniem niematerialnym, jakie im bezwzględnie przysługuje, jest dom pomocy społecznej (DPS).

„- Określenie „spektrum autyzmu” odnosi się do wszystkich osób z autyzmem, niezależnie od ich funkcjonowania i poziomu samodzielności. Zatem nie jest możliwe stworzenie jednego prostego modelu objawów, ponieważ każda osoba z autyzmem, podobnie jak każdy z nas, posiada swoje unikalne cechy, możliwości i potrzeby. Chociażby z tego powodu obecny model, w której DPSy są jedynym wsparciem dla takich osób, jest niesprawiedliwy i ukazuje ułomność systemu, w jakim przyszło osobom w spektrum żyć” – dodaje Edward Bolak, Wiceprzewodniczący Zarządu Porozumienia AUTYZM-POLSKA.

We wspomnianym raporcie możemy przeczytać, że sytuacja dorosłych w spektrum autyzmu jest wyjątkowo trudna i wymaga radykalnych zmian już teraz. Z powodu braku bezpiecznych miejsc do życia, osoby, które nie są wystarczająco samodzielne, często muszą liczyć wyłącznie na rodziców. Bez niezbędnych środków, starzejący się rodzice, często już obciążeni chorobami lub samotnie wychowujący swoje dzieci, będą nadal pozostawieni sami sobie, z nieodpowiednim wsparciem i brakiem perspektyw na przyszłość – alarmuje Bolak.

 


Działania kampanii zostały objęte Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego, Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego oraz Rzecznika Praw Obywatelskich Marcina Wiącka.

Kampania „Niech się spełnią” realizowana jest w ramach projektu „Zrozumieć i wspierać – ochrona praw osób z autyzmem”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

 

Więcej informacji o projekcie na stronie: www.niechsiespelnia.pl