Podsumowanie Konferencji: Wsparcie dla Dorosłych Osób z ASD

Konferencja naukowo-szkoleniowa Wsparcie dla dorosłych osób z ASD – w stronę modelowych rozwiązań

Podsumowanie Konferencji: Wsparcie dla Dorosłych Osób z ASD

W dniu 13 kwietnia 2024 roku mieliśmy zaszczyt zorganizować konferencję naukowo-szkoleniową 🔵 Wsparcie dla dorosłych osób z ASD – w stronę modelowych rozwiązań 🔵, która zgromadziła ekspertów i entuzjastów z całego kraju, zarówno osobiście, jak i online. Aula Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie wypełniła się po brzegi, co świadczy o ogromnym zainteresowaniu i potrzebie rozmów na temat wsparcia dorosłych osób z #ASD.

🌟 Specjalne podziękowania kierujemy do Pani Moniki Wiszyńskiej-Rakowskiej, Pełnomocnika Rzecznika Praw Obywatelskich ds. wdrażania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami, której okolicznościowy adres [link] stanowił ważne umocowanie naszych działań.

🎙️ Trudne zagadnienia legislacyjne, organizacyjne i ekonomiczne podjęli w dyskusji panelowej moderowanej przez dziennikarkę Monikę Szubrycht zaproszeni znamienici goście:
Rafał Barański – wicedyrektor ROPS Kraków
Agnieszka Dudzińska – Ambasador Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
Anna Duniewicz – koordynator Inicjatywy Nasz Rzecznik
Adam Kompowski – Prezes Fundacji Dom Autysty z Poznania
Alicja Loranc – Prezes Fundacji Po Mojemu z Kraków

Ze strony naszej Fundacji głos zabrali Alina Perzanowska, Edward Bolak oraz Joanna Kossewska.

Wypowiedzi panelistów intensywnie rezonowały z doświadczeniami uczestników, którzy w sposób rzeczowy prezentowali różnorodne stanowiska.
Dyskusja stanowiła doskonałą przestrzeń do artykułowania wartości i potrzeb, a jej wspaniałym rezultatem okazało się uwspólnienie perspektyw i sformułowanie deklaracji o intensywnej współpracy na rzecz opracowania propozycji zmian legislacyjnych.

Zapis konferencji dostępny jest w kanale YouTube Fundacji Wspólnota Nadziei:

 

Dziękujemy Wszystkim patronom i partnerom wydarzenia:
🔹 Honorowi patroni:
Rzecznik Praw Obywatelskich #RPO – dr hab. Marcin Wiącek, prof. UW
Jego Magnificencja Rektor UKEN w Krakowie – prof. dr hab. Piotr Borek
🔹 Współpraca i wsparcie:
Działania Fundacji Wspólnota Nadziei dofinansowane z Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny
🔹 Patronat honorowy: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
🔹 Patronat: Inicjatywa Nasz Rzecznik, Wydawnictwo JAK

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i organizatorom za zaangażowanie i wkład w rozwijanie systemowych rozwiązań dla dorosłych osób z ASD. Razem tworzymy lepszą przyszłość!

 

List do uczestników konferencji w Krakowie Pełnomocnik RPO, p. Monika Wiszyńska-Rakowska