Raport: Wsparcie dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu – uchodźców z Ukrainy i ich rodzin

Raport: Wsparcie dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu – uchodźców z Ukrainy i ich rodzin.

Raport: Wsparcie dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu – uchodźców z Ukrainy i ich rodzin

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z badań na temat:

„Wsparcie dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu – uchodźców z Ukrainy i ich rodzin. Perspektywa profesjonalistów pracujących w polskich placówkach edukacyjnych i organizacjach pozarządowych”

Raport przedstawia wyniki badania dotyczącego wsparcia edukacyjnego i terapeutycznego udzielanego dzieciom w spektrum autyzmu oraz ich rodzinom – uchodźcom z Ukrainy przebywającym w Polsce w ciągu pierwszych sześciu miesięcy po inwazji Rosji w Ukrainie.

Badanie przeprowadzono w okresie od 1 czerwca do 1 września 2022 r., wykorzystując ankietę online opracowaną na jego potrzeby. Uczestniczyło w nim 63 profesjonalistów zaangażowanych we wspieranie ukraińskich dzieci w spektrum autyzmu i ich rodzin, głównie w instytucjach oświatowych i organizacjach działających na rzecz osób w spektrum autyzmu.

Raport z badania: Wsparcie dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu – uchodźców z Ukrainy i ich rodzin.