fbpx

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

Aktualności

Zmarł Profesor Tadeusz Gałkowski

 

Z wielkim smutkiem informujemy, że w dniu 29 lipca 2020 roku zmarł Pan Profesor Tadeusz Gałkowski.

Profesor Tadeusz Gałkowski był pionierem ruchu na rzecz dzieci z autyzmem i ich rodzin, wspierał działania Koła Rodziców Dzieci Autystycznych przy TWK w Krakowie, jak również działania Społecznego Komitetu ds. Organizacji Ośrodka Terapeutyczno-Szkolnego dla Dzieci Autystycznych. W roku 1990 założył Krajowe Towarzystwo Autyzmu, a w roku 1991 zachęcił nas do zarejestrowania Oddziału KTA w Krakowie. Angażował rodziców i profesjonalistów w działania Zarządu Głównego KTA oraz w działania regionalne, życzliwie wspierał całe środowisko, dodawał otuchy w trudnych chwilach, wierzył w podejmowane przez nas zadania, integrował środowisko.
W pamięci mamy spotkania z Panem Profesorem nie tylko podczas Konferencji Naukowych i zebrań Zarządu Głównego KTA w Warszawie, ale także podczas mniej oficjalnych wydarzeń. Jednym z bardziej sympatycznych była wizyta Pana Profesora na turnusie rehabilitacyjnym nad morzem rodzin zrzeszonych w Krakowskim Oddziale KTA, gdzie tańczył wraz z nami i wesoło żartował.
Kilka lat temu był obecny na organizowanej przez Fundację Wspólnota Nadziei okolicznościowej konferencji prasowej, a potem wraz z p. Heleną Król, nieżyjącą już od kilku lat, zasłużoną działaczką na rzecz autyzmu w Krakowie, zwiedził Farmę Życia. Był zachwycony naszym ośrodkiem, podziwiał i gratulował osiągnięć. Wierzył, że uda się ośrodek rozbudować i że jego wzorem powstaną w Polsce podobne miejsca. Życzył nam wszystkim wytrwałości i wiary w lepsze jutro.
Bardzo nam przykro, że Pana Profesora nie ma już wśród nas.
Rodzinie Zmarłego przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia.