Kwiecień – miesiąc autyzmu

Kwiecień miesiącem autyzmu

Kwiecień – miesiąc autyzmu

Rozpoczął się kwiecień, miesiąc autyzmu.

Chcemy zwrócić uwagę na funkcjonowanie osób ze spektrum autyzmu, a szczególnie na potrzeby poprawy dostępu osób dorosłych z ASD do mieszkalnictwa, zatrudnienia, usług terapeutycznych oraz asystenckich.

Na Farmie Życia w Więckowicach wspieramy rozwój, tworzymy przyjazne warunki i dbamy o potrzeby właśnie osób dorosłych z autyzmem. Pomimo wielu przeciwności formalnych i finansowych chcemy wspólnie pracować i jednoczyć nasze środowisko.

Jak najlepsze życzenia przesyłamy wszystkim osobom ze spektrum autyzmu i całemu wspierającemu środowisku. Niech otacza Was zawsze przyjazny i rozumiejący świat!

Cały nasz zespół Farmy pozdrawia z Więckowic. Na zdjęciach my w niebieskich kolorach i z pyszną niebieską watą cukrową.