Podaruj 1,5% podatku Farmie Życia

Podaruj 1,5% podatku dla Farmy Życia, dla osób z autyzmem

Podaruj 1,5% podatku Farmie Życia

Zachęcamy Was po przekazania 1,5% podatku na działalność Fundacji Wspólnota Nadziei (KRS 0000 11 58 68). Przekazując 1,5% podatku, wspierasz Farmę Życia – miejsce nadziei i wsparcia dla osób dorosłych w spektrum autyzmu.

 

Dlaczego Warto Nas Wspierać?

Farmą Życia zarządza Fundacja Wspólnota Nadziei, pierwszy i jedyny w Polsce ośrodek stałego pobytu dla dorosłych osób w spektrum autyzmu. Nasza misja to zapewnienie bezpiecznego, wspierającego środowiska, gdzie nasi mieszkańcy mogą rozwijać swoje umiejętności, cieszyć się codzienną stabilnością i żyć pełnią życia.

 

Jak Twój 1,5% Podatku Pomaga?

  1. Rozwój ośrodka: Twój wkład pomaga nam rozwijać infrastrukturę Farmy Życia, tworząc lepsze warunki dla naszych mieszkańców.
  2. Programy edukacyjne i terapeutyczne: Finansowanie zajęć, które pomagają naszym mieszkańcom w zdobywaniu nowych umiejętności i samodzielności.
  3. Wsparcie dziennego funkcjonowania: Każda złotówka przyczynia się do poprawy jakości codziennego życia naszych mieszkańców.

 

Jak Przekazać 1,5% Podatku?

Przekazanie 1,5% podatku na rzecz Fundacji Wspólnota Nadziei jest proste:

  1. Wypełniając swoje zeznanie podatkowe, wpisz nasz numer KRS 0000 11 58 68.
  2. W sekcji dotyczącej przekazania 1,5% podatku, wskaż Fundację Wspólnota Nadziei jako Organizację Pożytku Publicznego.
  3. Podaj kwotę, którą chcesz przekazać. Kwota ta nie może przekraczać 1,5% podatku należnego po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

 

Twoje Wsparcie Zmienia Życie

Każda osoba przekazująca 1,5% podatku na rzecz Farmy Życia staje się częścią naszej wspólnoty. Twoje wsparcie daje nadzieję i możliwość lepszego jutra dla osób w spektrum autyzmu.

 

Co To Jest Spektrum Autyzm?

Autyzm opisywany jest zazwyczaj, jako indywidualny, odmienny od typowego (statystycznie dominującego w populacji) przebieg rozwoju dziecka i trwające przez całe, także dorosłe życie skutki tej odmienności w różnych obszarach codziennego i społecznego funkcjonowania. Dlatego mówi się, że „z autyzmu się nie wyrasta”.

Jako jego przyczyny wskazuje się zarówno czynniki genetyczne, jak i środowiskowe, zatem jego etiologia jest wieloczynnikowa. Charakteryzuje go też zmienny stopień nasilenia objawów. Oznacza to, że każda osoba w spektrum autyzmu jest specyficzna i niepowtarzalna w „swoim spektrum”.

 

Więcej informacji o tym jak można przekazać podatek dla naszej Fundacji Wspólnota Nadziei możecie znaleźć na naszej stronie > Podaruj 1,5% podatku