Żegnamy Księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego

Farma Życa - ks. Isakowicz-Zaleski

Żegnamy Księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego.

Był naszym wielkim Przyjacielem, całym sercem wspierał prowadzone przez naszą Fundację działania na rzecz osób z autyzmem. Dla wielu z nas był wzorem skromności, pracowitości, a nade wszystko wzorem hartu ducha i niezłomności. Dodawał nam otuchy w chwilach zwątpienia, uczył waleczności w obronie praw osób z niepełnosprawnościami.

Będziemy Go wspominać, będziemy o Nim pamiętać.

 

Fot.: Stowarzyszenie „Wspólnota i Pamięć”