fbpx

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

Projekty

Projekty

Fundacja Wspólnota Nadziei od wielu lat uzyskuje dotacje od agend rządowych, administracji samorządowej, instytucji publicznych i finansowych, organizacji pozarządowych oraz firm.

Dziękujemy za zaufanie przejawiające się w przyznaniu dotacji. Każda z nich przyczynia się do rozwoju i doskonalenia oferty wsparcia oferowanej dorosłym osobom z autyzmem i ich rodzinom.

Zapraszamy do zapoznania się z projektami obecnie realizowanymi oraz tymi, których realizacja została zakończona.